Home > Analys: Bottenformation i gruvbolaget Semafo

Analys: Bottenformation i gruvbolaget Semafo

Semafo håller på att bilda en bottenformation efter en ihållig nedtrend sedan noteringsdagen. Om aktien bryter 14 kr nivån under tilltagande omsättning utlöses en kraftfull köpsignal.

Semafo är ett gruv- och prospekteringsbolag av framförallt guldmalm med verksamhet i Burkina Faso, Niger och Guinea. Arbetsstyrkan består av drygt 2300 anställda. År 2011 uppgav bolaget guldreserver om totalt 2 650 000 troy oz varav 1 130 000 troy oz var bevisade fyndigheter. Guldproduktionen samma år uppgick till cirka 250 000 troy oz. Företagets största ägare var år 2011 Sentry Select Capital Corporation (12,5 % av aktiekapitalet)

Aktien handlas under det fallande 200 dagars glidande medelvärde. Det kortare 40 dagars glidande medelvärde är svagt stigande. Närmaste stöd finns vid 12 kr. Motstånd finns vid 14 samt 18 kr.

Semafo aktien har sedan introduktionsdagens handlats i en kraftigt fallande trend och tappat drygt 85 % av kursvärdet sedan toppnoteringen vid 62 kr. Sedan börjat av april månad har styrkan i nedgången avtagit och aktien inlett en sidåtgående rörelse mellan 8.10 till 14 kr. Det ser ut som om en större bottenformation håller på att bildas i diagrammet inför en trendförändring uppåt. Det som stödjer detta scenario är en generell vändning uppåt för ett flertal gruvaktier under ökad handelsvolym. Forceras motståndet vid 14 kr under ökad omsättning bekräftas en trendvändning uppåt som är värd att hängas på.

Vi rekommenderar att man har aktien under bevakning och köper på ett utbrott det vill säga om aktien lyckas forcera motståndet runt vid 14 kr under ökad volym. Dags volymen ligger är på runt en halv miljon aktier vilket innebär att en genuin köpsignal bör betydligt överstiga detta.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol SMF

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto