Home > Analys: Bottenformation i Seamless Distribution.

Analys: Bottenformation i Seamless Distribution.

Det har inte funnits några tekniska skäl att äga Seamless distribution, då aktien handlats i en fallande trend under hela 2014. Detta håller successivt på att förändras då den fallande trenden övergått i en potentiell bottenformation. Forceras 33.60 kr utlöses n köpsignal.

Aktien utlöste en kraftfull köpsignal i oktober 2013 då en längre tids handelsintervall forcerades på ovansidan. Ett breakaway gap bildades i samband med köpsignalen under extrem omsättning vilket indikerade ett gigantisk underliggande köptryck. Aktien nådde som högst 58.80 kr där negativt nyhetsflöde orsakade en nästintill lika stor rörelse på nedsidan, återigen under extrem omsättning.

Volatiliteten har därefter minskat kraftigt och aktien har handlats i en fallande trend sedan början av året. Gapet som bildades i samband med köpsignalen under oktober 2013 täcktes förra månaden.

Aktien har därefter stigit kraftigt och bildat en högre lågpunkt i en potentiell bottenformation i form av en huvudskuldra. Detta ger således goda förutsättningar för en större trendvändning framöver.

Forceras 33.70 kr under ökad omsättning utlöses en köpsignal som är värd att hänga på. Köpsignalen bör ta aktien uppåt med åtminstone prisobjektivet från huvudskuldra formationen vilket indikerar en målkurs på runt 40 kr. En stoploss placeras förslagsvis under 32 kr.

Den långa trenden i form av 200 dagars glidande medelvärde är stigande. Det kortare glidande medelvärdet i form av 40 dagars glidande medelvärde är svagt fallande. Närmaste motstånd finns runt 33.70 kr. Stöd finns runt 30 kr.

Aktien handlas på Svenska börsen med symbol SEAM

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto