Home > Analys: Bottenkänning i JM…

Analys: Bottenkänning i JM…

JM aktien har efter ett kursfall på drygt 25 % visat tecken på en botten i närheten av stödet runt 235 kr. Uppgångspotentialen anses vida överstiga risken för fortsatt kursfall och vi rekommenderar därför ett köp på nuvarande nivåer.

Få våra aktieanalyser kostnadsfritt till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

JM aktien befinner sig i en långsiktigt stigande trendkanal där kanalgolvet är stöd vid vinsthemtagningsfaser och kanaltaket motstånd vid kursuppgångar. Aktien har efter ett återtest av en marginell forcering av motståndet vid kanaltaket fallit kraftigt och nedgången summeras till dryga 25 %.

Aktiens överköpta läge, i jämförelse med det långsiktiga jämviktsvärdet, MA 200, har med nuvarande kursfall helt utraderats och nått ett marginellt undervärderat läge. Detta skapar förutsättningar för en återhämtning, då aktien testat stödet vid kanalgolvet och efter en marginell forcering hittat köpare, då aktien lyckats ta sig tillbaka ovanför stödet vid kanalbotten.

Risken för fortsatt kursfall kan inte helt uteslutas men den positiva motreaktion aktien visat runt kanalgolvet ger goda förutsättningar för en begynnande trendvändning så länge som aktien handlas ovanför lågpunkten vid testet av kanalbotten d.v.s. ovanför 231 kr. Motstånd i en förmodad rörelse upp mot kanaltaket finns vid 262, 276 samt 299 kr.

Vi rekommenderar ett köp runt 237 kr. Nödutgången placeras förslagsvis under 229 kr. Målkurs sätts konservativt till 262 kr.

Aktien handlas under det långsiktigt sidåtgående 200 dagars glidande medelvärde. Det kortare 40 dagars glidande medelvärde är fallande. Stöd finns mellan 235- 236 kr.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol  JM.

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto