Home > Analys: Brentoljan har fått säljsignaler

Analys: Brentoljan har fått säljsignaler

Brentoljan har i år gått upp med 3,0% räknat på spotpriset i skrivande stund på 110,31 USD per fat. Oljepriset styrs av många faktorer. Långsiktigt så drivs priset givetvis av produktionsutbudet och den underliggande oljekonsumtionen.

Kortsiktigt så kan det spekulativa förväntningsmomentet emellertid vara nog så stort. Samvariationen med aktiemarknaden kan då vara hög. Dessutom så har de oljeproducerande länderna stora fonder, till exempel den norska oljefonden och Kuwait Abu Dhabi Investment Authority, som investerar i aktier. Oljefonderna är en av de stora, kanske till och med den största, kategorin av nettoinvesterarna av aktier världen över.

Går oljepriset upp så får denna grupp investerare mer och mer pengar att köpa aktier för. Går istället oljepriset ner så får de följdaktligen förr eller senare mindre medel att investera med. Så oljepriset kan ur aktiemarknadsperspektiv ses både som en temperaturmätare på konjukturen och som en mer indikator på köpkraften hos en mycket viktig, och långsiktig, grupp aktieköpare.

I år så toppade Brent av på 128,37 den 1 mars och gjorde sedan en kraftig nedgång till som lägst 88,47 den 22 juni. Sedan dess har Brent gjort en rejäl återhämtning och varit uppe på som högst 117,92 den 14 september. En ganska bra följsamhet med aktiemarknaden alltså.

Nu har dessutom Brent fått en säljsignal i och med att stöd nivån vid ca 112 brutits. Risken ser nu överhängande ut att även stödnivån vid ca 108 bryts. Brent ska då troligen också ned och testa stödnivån vid ca 102. Skulle inte heller stödet vid 102 hålla har Brent sedan en mycket viktig stödnivå vid ca 88.

För att Brent ska få köpsignaler måste de närmast liggande motståndsnivåerna vid ca 112 och ca 118 passeras. I så fall ligger vägen öppen för ett test av motståndsnivåerna kring ca 127-128. Det ser dock för närvarande svårt ut för Brent att få dessa köpsignaler. Vid ca 112 ligger 200 dagars medeltalskurvan och förstärker då denna motståndsnivå.

Den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, är oregelbunden. Den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, har emellertid vänt nedåt.

Stochastic-indikatorn har tidigare varit nere på översålda nivåer. Nu har den dock kommit upp i ett något mer neutralt läge.

I och med att Brent har fått säljsignaler så rekommenderar vi att man använder eventuella uppåtrekyler till att gå kort i oljan. Särskilt om Brent går upp till motståndsnivåerna vid ca 112 eller ca 118. Sikta sedan på nedgångar till minst ca 102.

Stop loss på dessa nedåtpositioner om Brent stänger över 118. Flytta ner stop lossen allt eftersom positionen visar större och större vinst.

Analys Brent Olja
Brent Olja (Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto