Home > Analys: Byggbolaget JM vid köpläge

Analys: Byggbolaget JM vid köpläge

JM har liksom de andra byggbolagen på börsen haft en stark utveckling de senaste månaderna. I år har aktien, räknat på kursen i skrivande stund på 148,75 kr, gått upp med hela 28,2 procent. Detta att jämföra med OMXS30 som gått upp med 6,8 procent.

JM såg tekniskt svag ut i november men sedan vände aktien uppåt och har sedan dess fått ett stort antal köpsignaler. Ser vi på aktiens trender så är framför allt den korta trenden, som vi definierar efter lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, tydligt uppåtriktad. Fast även den långa trenden, lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, har nu så sakteliga börjat vända uppåt.

Stochastic-indikatorn har givit en säljindikation då den har varit uppe på höga överköpta nivåer och sedan vänt nedåt. Detta är dock inte någon starkare säljsignal, men det förstärker signalvärdet i de säljsignaler man eventuellt sedan får i själva aktiediagrammet.

Ska den uppgående trenden nu brytas och aktien få säljsignaler? Di.se är inne på det i dagens artikel där de menar den gråa verkligheten snart kan göra sig påmind i de rusande byggbolagens aktier. De menar att kursuppgångarna har skett utan några tecken till en bättre byggkonjunktur finns på hemmaplan. Bygginvesteringarna väntas snarast sjunka i år och bara förbättras något 2014.

”Även för ett år sedan gick byggaktierna starkt, med kurstoppar i februari. Men därefter gick aktierna sämre än index fram till sommaren.” Det kan ligga en hel del i det att vi riskerar få en upprepning av förra årets kursmönster. Särskilt med tanke på att OMXS30 nu börjat visa på tydliga svaghetstecken. Se vår OMXS30 analys den 26 februari.

Både JM, NCC B, PEAB,och Skanska som alla gått starkt i år ligger nu också strax över kortsiktigt viktiga stödnivåer. En liten nedgång till så får alla säljsignaler.

För JMs del så har aktien en stödnivå vid ca 146 kr som om den bryts innebär att aktien får säljsignaler. Nästa stödområde ligger vid ca 130-135 kr och sedan vid ca 127 kr.

JMs uppåtriktade trend är emellertid stark och aktien har också uppvisat ett positivt handelsvolymmönster under uppgången. Volymen på uppgångsdagar har ofta med god marginal överstigit den under nedgångsdagarna.

Så nuvarande nivå där aktien alltså rekylerat ner till strax över stödet vid ca 146 kr kan också betraktas som ett utmärkt köptillfälle med ett bra risk-reward-förhållande i en starkt trendande aktie. Var noggrann med stop loss bevakningen bara…

Skulle JM sedan även etablera sig över motståndet vid ca 154 kr får aktien nya köpsignaler. I så fall siktar vi på uppgångar till ett motståndsområde kring ca 160-176 kr.

Så rekommendationen blir att köpa aktien vid nuvarande nivå med en tajt stop loss. Köp då gärna en mindre position då läget för OMXS30 ser bekymmersamt ut. Sikta sedan på uppgångar till 154 kr i första hand och 160-176 i andra hand.

Stop loss om aktien stänger under stödet vid ca 146 kr. Det är alltså mycket viktigt att bevaka stop lossen! Flytta sedan upp stop lossen allt eftersom positionen visar mer och mer vinst.

Analys JM
JM (Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto