Home > Analys: Castellum, hur fast är grunden?

Analys: Castellum, hur fast är grunden?

Castellum, den svenska börsens största fastighetsbolag, har i år gått upp med 7,2% räknat på aktiekursen i skrivande stund på 91,40 kr. Det är nästan lika mycket som för OMXS30 som gått upp med 9,1%.

Vi skrev i vår analys av Castellum den 25 april att fastighetsbolagen uppmärksammats för att ha överdrivit sina vinster och fastighetsvärden i sina redovisnigar.

I analysen skrev vi också att de säljsignaler Castellum fått indikerade att aktien skulle gå ner från den dåvarande nivån på ca 85 kr och testa stödnivån vid 76,5 kr. Den 14 juni bottnade sedan aktiekursen på 76,3 kr.

Castellum fick efter det ett antal köpsignaler och i den uppgång som sedan följt har Castellum varit uppe som högst på 93,75 kr den 9 augusti. Detta var strax under en viktig motståndsnivå som kommer från årshögsta nivån den 23 januari på 94,5 kr.

Den långa trenden, som vi definierar som lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, är endast svagt uppåtriktad trots sommarens kraftiga uppgång. Den korta trenden däremot, är tydligt uppåtriktad.

Skulle Castellum etablera sig över motståndet vid ca 94 kr får aktien ytterliggare en köpsignal. Då ser det ut som om aktien ska testa sina alla tiders högsta nivåer kring 97-97,45 kr från 2011.

Det återstår dock att se om Castellum har kraft att etablera sig över denna motståndsnivå. Det finns nämligen en del tecken på att kraften i uppgången håller på att mattas av.

Dels är det är stochastic-indikatorn som den senaste månaden visat en tydlig negativ divergens jämfört med aktiekursens utveckling.

Negativ divergens innebär att när aktiekursen når nya toppar på allt högre och högre nivåer så får indikatorn istället toppar på allt lägre och lägre nivåer. Utvecklingen på kurvorna divergerar alltså på ett sätt som tolkas negativt för den kommande kursutvecklingen.

Detta är ingen säljsignal i sig självt men det är en tydlig varningssignal den uppåtgående trenden inte är lika stark som förut. Får man sedan en säljsignal i själva aktiekursen så förstärker det signalvärdet i den signalen.

Att dessutom indikatorn nu viker ned från överköpta nivåer och att även MacD-indikatorn visar på en liknande utveckling förstärker det negativa intrycket.

Castellum har också brutit en uppåtgående trendlinje när aktien gick under 92 kr. Det är ingen starkare säljsignal, men dock ett svaghetstecken.

Skulle nu Castellum också gå under stödnivån som ligger vid 90-91 kr så får aktien däremot en säljsignal.

Säljsignalen kommer i så fall i ett känsligt läge då hela börsen också riskerar att toppa av. Se också vår analys av OMXS30 den 13 augusti.

Risken är då att Castellum på nytt ska testa stödnivåerna kring ca 82 kr och troligtvis också den vid ca 76,5 kr.

Har man innehav av Castellum kan det därför vara av vikt att nu bevaka utvecklingen noga. Förslagsvis använder man sig av en stop loss om aktien stänger under 90 kr.

Blankar man på en sådan säljsignal, alltså om aktien stänger under 90 kr, kan man sikta på en nedgång till i första hand 82 kr och i andra hand till ca 77 kr. Stop loss om aktien stänger över 91 kr. Flytta ner stop lossen allt eftersom positionen visar mer och mer vinst.

Castellum (Dagsdiagram)
Castellum (Dagsdiagram)

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.