Home > Analys: Castellum vände vid all time highs…

Analys: Castellum vände vid all time highs…

Castellum Aktiebolag är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheterna utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Eklandia Fastighet AB och Harry Sjögren AB i Storgöteborg, Fastighets AB Briggen i Öresundsområdet, Fastighets AB Brostaden i Storstockholm, Aspholmen Fastigheter AB i Mälardalen och Fastighets AB Corallen i Östra Götaland.

Aktien handlas över det långsiktigt stigande 40 veckors glidande medelvärde. Det kortare 8 veckors glidande medelvärde är stigande. Närmaste stöd finns vid 99 följt av 98 samt 95 kr. Mot stånd finns vid all time highs från 2007 vid 107 kr.

(Veckodiagram)
(Veckodiagram)

Castellum befinner sig i en stigande trend sedan botten vid 74 kr från juni 2012. Ett större konsolideringsområde mellan 66 till 98 kr passerades i maj månad och utlöste en köpsignal. Köpsignalen genererades från ett utbrott från en huvudskuldra formation vilket ger ett prisobjektiv på 106.50 kr. Aktien passerade marginellt detta prisobjektiv och tog sig upp för ett test av tidigare högsta nivå från 2007, runt 107 kr. Då aktien inte lyckades forcera den tidigare högsta nivån får man vara beredd på att uppgången kan vara över för denna gång speciellt med tanke på den lätthet aktien fallit den senaste veckan kombinerat med att prisobjektivet från köpsignalen blivit uppfyllt.

Aktien har ett flertal stödnivåer i närheten vilket kommer ge ledtrådar om den underliggande styrkan i aktien. Då aktien befinner sig i en stigande trend är det först om 95 kr nivån passeras på nedsidan som ett negativt scenario bekräftas. Skulle aktien visa på styrka och vända vid stödet runt 98 k och passera tidigare högsta nivå ljusnar det rejält då aktien inte har några naturliga motstånd på ovansidan.

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol CAST

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto