Home > Analys: CDON…? Vad sägs om CDOFF?

Analys: CDON…? Vad sägs om CDOFF?

Det tekniska läget för aktien ger ett fördelaktigt läge för en blankning. Sedan juli 2012 fram till 2013 har aktien bildat en konsolideringsfas där toppar och bottnar varit något lägre än föregående toppar och bottnar, vilket jag markerat med svarta pilar. Ur konsolideringen har ett utbrott skett och dessvärre har omsättningen tilltagit. I en sådan miljö har trenden med lägre toppar och bottnar fortsatt (se röda pilar) vilket är klart negativt då det förstärker övertygelsen om baisse samt bekräftar det negativa utbrottet.

I nuläget finns motstånd i intervallet 31,70 – 32,30 och här kan en negativ position tas. Eftersom utstoppningen bör ske med två dagars stängning över 35 så bör positionsstorleken anpassas till den givna stoppförslaget. För blankningen ges en fördelaktig risk/reward och ger 10 % på uppsidan och 18 % på nedsidan till dubbelbotten på 26,40.

Om aktien etablerar sig under 26,40 är scenariot mycket negativt och vidare riktkurser sätts då till intervallet 22,50-19.

CDON
CDON
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto