Home > Analys: Collector kraftansamlar inför stundande utbrott…

Analys: Collector kraftansamlar inför stundande utbrott…

Collector aktiens kurspendlingar har sedan toppen i slutet av 2015 snävats till i form av en fallande kilformation, vilket vanligtvis leder till ett utbrott i föregående trends riktning. Stänger aktien ovanför 101kr på veckobasis bekräftas ett positivt utbrott.

Collector aktien uppvisade kort efter introduktionsdagen en acceleration på ovansidan som ledde till en toppnotering på 146kr i december 2015. Aktien har därefter handlats i en svagt fallande konsolidering som tagit sig form av en fallande kilformation, vilket vanligtvis leder till ett utbrott i föregående trends riktning vilket i detta fall indikerar ett utbrott på ovansidan.

Sedan april månad har pendlingarna snävats till ytterligare inom intervallet 95-100kr. Vi avvaktar ett utbrott i endera riktningen för att ge en fingervisning om den kommande färdriktningen. Ett idealiskt scenario inför uppgång vore ett test nedåt under 95kr för att försäkra sig om avsaknad av eventuell säljkraft för att därefter bryta sig fri på ovansidan. Detta skulle i sådana fall känneteckna det klassiska köpet efter en falsk säljsignal.

Skulle aktien däremot signifikant stänga under 95kr på veckobasis för att därefter testa och bekräfta att 95kr omvandlats till ett motstånd öppnar det upp för svaghet ned mot 82 följt av 67kr.

Det långa 40 veckors glidande medelvärde är fallande.

 Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol COLL.

Collector
Ticker COLL
Marknad OMXS Large Cap
P/E 22.4
Senaste 96.20kr Direkt avk. 0%

Veckodiagram

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto