Home > Analys: Dags att ha koll på Royal Dutch Shell

Analys: Dags att ha koll på Royal Dutch Shell

I slutet på november förra året tog vi en titt på Royal Dutch Shell eftersom oljepriset befann sig i en intressant situation vid det tillfället. Både oljepriset och Royal Dutch Shell befinner sig idag på högre nivåer, men samklangen förefaller fortsätta att dominera utvecklingen för aktien. Bryter oljan upp ur sin konsolidering så är sannolikheten god för att oljebolagen och RDSa tar rygg!   

Få Minianalys Aktier Global automatiskt till din e-post varje vecka! 

Huvudtesen gällande Royal Dutch Shell är att aktien satte en viktig lågpunkt i slutet på september förra året och från denna lågpunkt anses trenden vara positiv intill dess att motsatsen bevisats.

Vi hade i vår förra analys en målnivå på €25, denna nivå passerades och aktiverade därmed högre nivåer. Närmast aktuella nivåer över €25 är €28 och €31. I nuvarande situation är €25 nivån en vattendelare, denna nivå är också vår signal för att agera på köpsidan eftersom aktien tappade greppet om detta stöd i samband med förra helgen.

I nuvarande cykel förväntar vi oss fem vågor uppåt från lågpunkten i slutet på september, vi kan så här långt endast räkna till fyra. Vi saknar alltså en positiv cykel.

Ur ett tidscykel perspektiv ser vi att vi har en intressant tidsrelation på gång då uppgången intill Januaritoppen varade i 99 dagar. Nuvarande nedgång sedan dess tog 47 dagar och vi får summan av dessa till 146 dagar, vilket ger en 360 graders relation. Detta är således exakt vid den tidpunkt vi kan förvänta oss att en tilltänkt fjärde våg kan bottna. Detta enligt metoderna från Gannskolan.

Dags att ha koll på Royal Dutch Shell.004

Hur ser det då ut för oljan?

Än så länge har negativa farhågor till oljeprisets utveckling kommit på skam och vi kan se hur priset i nuvarande fas bygger högre och högre bottnar i en teknisk formation som närmast kan liknas vid en rätvinklig triangel. Detta indikerar ett latent köptryck och ofta bryter denna typ av formation vidare i den primära trendens riktning.

Vi har om vi tittar på 200 dagars och 50 dagars glidande medelvärde en positiv tilt och det stärker bilden av en positiv trend. Ur ett cykelperspektiv fick vi in en positiv träff den 15 februari och så länge som denna botten och triangeln håller saknas bevis för att trenden skulle ha blivit negativ. En regelrätt utbrott har vi vid en daglig stängning över $57.

Olja Brent (dagsdiagram)
Olja Brent (dagsdiagram)

Royal Dutch Shell är intressant för köp om aktien klarar av att etablera sig på nytt ovanför €25. En etablering definieras i detta fall som en daglig stängning över denna nivå. Bilden av en möjlig vändning stärks om oljepriset kan klara av att bryta upp ur sin konsolidering. Nödutgången kan placeras vid €24 och målkursen sätter vi till €28.

Royal Dutch Shell – en överblick
Entré köp $25.00 Ticker RDSa
Målkurs $28.00 Marknad Amsterdam
Nödutgång $24.00 P/E (est 2017)  14.5
Senaste $24.82 Direkt avk. (est 2017)  7.1 %

RDS handlas förutom i Amsterdam även i London och på NYSE.

Taggar:
ECB
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto