Home > Analys: Dags för comeback i Royal Gold?

Analys: Dags för comeback i Royal Gold?

Så här på den stora FOMC-dagen då marknaden verkar ha pressat varenda sektor till sin extrem, uppåt eller nedåt väljer vi än en gång att fokusera på vad marknaden förefaller hålla som minst sannolikt. Skälet är enkelt, det är här vi hittar den bästa risk/rewarden! 

Få Minianalys Aktier Global automatiskt till din e-post varje vecka! 

Tidscykler

Det finns inte särskilt mycket som talar för att toppen som satt den 8 – 10 augusti är definitiv utifrån ett cykelperspektiv. Vi får helt enkelt inte till några relationer som tyder på detta. Slutsatsen blir därmed att trenden pekar uppåt så länge som den nu negativa trenden inte klarar av att falla längre än den drygt 200 dagar långa stigningen.

Så när är det då dags för nästa fas uppåt? Den 14 november har vi en ganska tydlig spik nedåt i grafen. Denna dag hade rekylen pågått i 98 dagar, vilket tillsammans med stigningen på 202 dagar ger 300 dagar som ligger 2 dagar från den västra kardinalen på Gannhjulet. En 180 graders relation och en potentiell trendvändning eftersom 202 ligger på östra kardinalen!

Royal Gold dagsdiagram
Royal Gold dagsdiagram

 

Pivots

Vi har fått ett mycket tydlig stödnivå vid $61 som måste hålla för dagliga stängningar för fortsatt hopp om snar uppgång i Guldsektorn. Vi har en en 90 graders pris relation från toppen vid $86, detta är egentligen inte tillräckligt utifrån vad vi vill se, men kontrollerar man mot sektor ETFen GDX så finns rätt relationer på plats där.

Närmaste motstånd hittar vi på $81 nivån, om och när marknaden klarar av att ta ut denna nivå söker vi oss mot vår slutdestination som långsiktigt ligger på $101. Marknaden har genom sitt tidigare flörtanden med stängningar över $81 signalerat för mer på uppsidan.

Vågmönster

En 180 grader relation i tidscyklerna indikerar, om den nu sitter, att vi kan ha en Elliott andra våg på plats. Vi söker endera en våg två eller en botten för en våg B i minst en trevågssekvens uppåt. En sådan botten kan vara på plats och skulle om den sitter nu vara en signal på att marknaden är stark, väldigt stark.

Den kortare vågräkningen är inte direkt lätt att tyda, men kan räknas som en ABC våg med ett längre B.

Om marknaden bryter ned från här är det sannolikt att vi får se en längre tids nedgång mot $53. Så stängning under $61 signalerar $53, över tid.

Tekniska indikatorer

50 dagars glidande medelvärde trendar nedåt, vilket är i linje med analysen att vi befinner oss i en större korrigering av den första fasen i uppgången av Royal Gold.

200 dagars glidande medelvärde pekar fortsatt tydligt uppåt, och även om 50 dagars glidande medelvärde skulle korsa det längre medelvärdet från ovansidan så får det egentligen inga konsekvenser, för det vet vi kommer att hända. För en riktigt negativ signal behöver även 200 dagars vara i en negativ trend och så är inte fallet just nu. Det viktiga är att 50 dagars klarar att vinna tillbaka förlorad mark efter det att brottet är ett faktum.

Oscillatorerna nådde vid den första botten i oktober översålda nivåer, därefter har framförallt RSI trendat uppåt om än på svagt manér. Slow stochastic indikatorn står i begrepp att generera ett bullish cross. De kan mycket väl vända uppåt från dessa nivåer och utvecklingen av RSI kan tolkas som en positiv divergens, om än över längre tid.

Royal Gold – en överblick
Entré köp $69.00 Ticker RGLD
Målkurs $81.00 Marknad NASDAQ
Nödutgång $66.00 P/E (est 2017)  38.8
Senaste $69.31 Direkt avk.  1.4 %

Summering

Royal Gold och hela guldsektorn, om man ska generalisera, befinner sig i ett läge där det finns chans att trycka tillbaka mot det negativa sentimentet. Vi ska dock komma ihåg att det är FOMC idag, varför man ska vara försiktig med att ta positioner på händelser i nära anslutning till detta. Istället är det i så fall bättre att avvakta vad som händer in mot stängning eller imorgon. Så det som anses trigga en köpsignal är daglig stängning över $69. På denna nivå finner vi vårt 50 dagars glidande medelvärde och det är dessutom en nivå med ett värde som återfinns på östra kardinalen på vårt Gannhjul och som därför av viss vikt. När väl positionen effektuerats används en daglig stängning under $66 som vår stop.

För lite mer insikt kring tydscykler, konsultera gärna del 1 av Gannskolan. När det gäller pivotnivåer går vi igenom detta i del 2, där vi faktiskt behandlar just Royal Gold!

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto