Home > Analys: Den Danska Bank samlar kraft för ett utbrott

Analys: Den Danska Bank samlar kraft för ett utbrott

Den Danske Bank har sedan årsskiftet handlats i ett snävt intervall mellan 103-110 DKK. Ett utbrott från detta intervall kommer sannolikt visa färdriktningen och generera ett köp eller säljsetup.

 

Danske Bank är en dansk bank- och finanskoncern. I Danmark har man en dominerande ställning och är landets största bank, men man har bland annat även verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Irland

Den långa trenden i form av 200 dagars glidande medelvärde är stigande. Den kortare trenden i form av 40 dagars glidande medelvärde är stigande.

Aktien har sedan botten vid 61 DKK i september 2011 handlats i en svagt stigande trendkanal.Inom denna trendkanal pendlar aktien kraftigt där kanalbotten varit stöd vid kursnedgångar och kanaltaket fungerat som begränsningslinje för vidare uppgångar. Aktien gjorde en botten runt 90 DKK i oktober 2012 och vände en bit ovanför kanalbotten vilket ger en positiv underton. De senaste två månaderna har aktien handlats i ett snävt intervall mellan 103-110 DKK vilket sannolikt är en kraftansamlingsfas för ett utbrott. Då huvudtrenden är stigande samt att aktien inte lyckades nå ner till kanalgolvet vid förra rekylen ökar sannolikheten för ett utbrott på ovansidan.

Skulle aktien bryta sig ut från detta intervall på ovansidan ser det kortsiktigt positivt ut men då aktien befinner sig relativt nära kanaltaket är potentialen för liten för att rekommendera ett köp. Vi ser istället en möjlighet till en blankning om aktien skulle ta sig upp runt 120 DKK vilket sammanfaller med kanaltaket samt ett större motståndsområde mellan 120-125 DKK. Bryter aktien intervallet på nedsidan utlöses en mindre säljsignal vilket kan ta aktien ned mot kanalgolvet runt 90 DKK vilket i sådana fall skulle utgöra ett optimalt köpläge.

Den Danska Bank handlas på Köpenhamns börs under symbol DANSKE

Vi rekommenderar i huvudsak ett köp om aktien bryter intervallet på nedsidan och tar sig ned mot 90 DKK. En stop loss läggs förslagsvis vid 87 DKK. Skulle aktien ta sig upp mot 120 DKK uppstår ett fördelaktigt säljläge och vi ser möjlighet till en blankning runt 120 DKK men en stop loss på 125 DKK.

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto