Home > Analys: Den Danska Bank vänder ned efter test av kanaltaket

Analys: Den Danska Bank vänder ned efter test av kanaltaket

Den Danske Bank har haft en fenomenal utveckling sedan mitten på sommaren där flera köpsignaler givits under uppgången. Det finns indikationer på en lugnare utveckling framöver.

Danske Bank är en dansk bank- och finanskoncern. I Danmark har man en dominerande ställning och är landets största bank, men man har bland annat även verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Irland

Den långa trenden i form av 200 dagars glidande medelvärde är stigande likt den kortare 20 dagars trend.

Aktien har det senaste året handlats in en större stigande trendkanal där en botten gjordes i sept. 2011 på 61.15 och en nuvarande topp i sept. 2012 på 113.40 kr. I denna trendkanal har det varit tvära kast. En köpsignal under januari 2012 tog aktien från 77 kr till 100kr i mars månad. En säljsignal under maj månad lyckades få ner kursen till trend stödet från januaris köpsignal. Det var starten för en uppgång mot kanaltaket där ett flertal köpsignaler gavs under resan gång. Kanaltaket vid 112 kr forcerades en kort tid innan aktien likt en magisk kraft drog sig tillbaka in i kanalen igen.

Beroende på börsutvecklingen i stort, är det troligt att aktien på sikt söker sig ned mot trendkanals golvet. Vi har ett par nivåer att agera efter. Ett motstånd vid 108 kr om forceras på ovansidan finns en möjlighet till ett återtest av kanaltaket vilket då skulle vara ett ypperligt läge för att plocka hem vinsten. Forceras 103 kr på nedsidan utlöses en mindre säljsignal och ökar sannolikheten för ett besök ned mot 91.50 kr där det finns ett gap att fylla. Kanalbotten ligger i skrivande stund på 83 kr och ökar med 1.5 kr per månad.

Vi rekommenderar en försäljning av långa innehav om motståndet vid 108 kr forceras, och aktien återigen tar sig  upp mot kanaltaket runt 113 kr.

Den Danske Bank (Dagsdiagram)
Den Danske Bank (Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto