Home > Analys: Den Norske Bank utlöste ny köpsignal

Analys: Den Norske Bank utlöste ny köpsignal

Den Norske Bank forcerade under gårdagen ett smalt handelsintervall på uppsidan under tilltagande omsättning och utlöste en ny köpsignal.

DNB är Norges största finanskoncern och har samtidigt en bred internationell närvaro. Koncernen är en av världens ledande shipping banker och en betydande aktör inom energisektorn. Verksamheten internationellt utvidgas stadigt. I Norden är DNB en av de ledande aktörerna inom bank, finans och försäkring. På den svenska marknaden erbjuder DNB de flesta tjänster och produkter som efterfrågas av medelstora och stora företag samt institutioner. För privatpersoner erbjuder DNB ett brett fondutbud, kreditkort samt billån. I Sverige har DNB cirka ca 400 anställda fördelat på tre kontor, Stockholm, Göteborg och Malmö(februari 2012).

Den långa trenden i form av 200 dagars glidande medelvärde är stigande och det kortare 40 dagars glidande medelvärde är stigande.

Vi har tidigare varit positivt inställda till aktien då den utlöste en köpsignal under januari månad. Uppgången efter köpsignalen bekräftades inte tydligt av en ökad volym, men eftersom aktien med god marginal passerat ett tidigare motstånd kände vi oss bekväma med att rekommendera ett köp på rekyl ned till motståndet, vilket numera är stöd. Aktien nådde som lägst 74.25 NOK och testade stödet vilket höll enligt förväntningarna. Aktien har efter den utlösta köpsignalen handlats i ett smalt handelsområde mellan 74-78 NOK, detta handelsområde forcerades under gårdagen under kraftigt tilltagande omsättning och bekräftar därmed den underliggande positiva trenden i aktien. Det ser fortsatt ljust ut för aktien och den handlas numera i en stark upptrend.

Närmaste motstånd finns vid 81.30 följt av 90.65 NOK. Stöd nivåer på nedsidan finns vid 78 följt av 74 NOK.

Den Norske Bank handlas på Oslo börsen under symbolen DNB

Vi är fortsättningsvis positivt inställda till aktien och rekommenderar köp på rekyler framöver. Skulle aktien ta sig ned mot 78 NOK är det sannolikt ett fördelaktigt läge för ett köp. En stop loss läggs förslagsvis under 73 NOK.

Dagsdiagram)
Dagsdiagram)

 

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto