Home > Analys: Det ljusnar för Alliance Oil Company

Analys: Det ljusnar för Alliance Oil Company

Alliance Oil Company aktien handlas sedan april 2011 i en starkt fallande trend.  Aktien har fallit med drygt 70 % sedan toppen men har nu bottnat ur och visat en kraftig omsättningsökning under uppgångsdagar vilket ger positiva signaler. Bryts 44 kr nivån signaleras en långsiktig vändning i aktien.

Alliance Oil Company Ltd (innan 2009 West Siberian Resources Ltd, ursprungligen Vostok Oil Ltd) är ett oljebolag som är verksamt i Ryssland och Kazakstan. Verksamheten startade år 1998. Bolaget har sitt säte i Hamilton på Bermuda, men är i många avseenden att betrakta som svenskt då de bland annat håller bolagsstämma i Stockholm.

Aktien handlas under det långsiktigt fallande 200 dagars glidande medelvärde. Det kortare 40 dagars glidande medelvärde är starkt fallande. Stöd finns vid 40 kr samt 36.30 kr.  Motstånd finns vid den fallande trenden vid 44 kr samt 47 kr.

Aktien tillhör en av de verkliga förlorarna på Stockholmsbörsen de senaste åren men det finns tecken på att aktien håller på med en större trendvändning. Den senaste månaden har pendlingarna varit allt mer avtagande och ett motståndsområde runt 40 har bildats. Detta motståndsområde forcerades förra veckan under en kraftigt ökad omsättning vilket utlöste en köpsignal.

Aktien är nu på väg uppåt för att testa motståndet i form av den långsiktigt fallande trenden runt 44 kr. Det är troligt att nedtrenden bryts, speciellt med tanke på att köparna redan indikerat ett intresse i aktien. Vid eventuell rekyl i aktien är det sannolikt att det tidigare motståndet runt 40 kr omvandlats till ett starkt stöd framöver.

Vi ser en möjlighet till ett mindre köp redan på nuvarande kurser då potentialen på ovansidan är betydande. Skulle aktien enligt huvudscenariot forcera 44 kr utlöses en långsiktig vändning i aktien. En stop loss placeras förslagsvis under 38 kr.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol AOIL SDB

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto