Home > Analys: Electrolux B i närheten av stöd…

Analys: Electrolux B i närheten av stöd…

Electrolux B aktien har framgångsrikt testat stödet vid 217.50kr vilket utgör en kortsiktig köpnivå mot intervalltaket runt 268kr.

Electrolux B aktien signalerade i slutet av juni 2015 att allt inte stod rätt till genom att bilda en lägre högsta notering samtidigt som en vändnings candlestick bildades på veckobasis. Aktien har därefter uppvisat kraftiga kursrörelser inom en svagt fallande trendkanal.

I december utlöstes en säljsignal då stödet vid kanalgolvet bröts med god marginal vilket lett till en lågpunkt på 173 kr i början av februari.

Aktien har därefter visat positiva indikationer genom att på nytt etablera sig inom trendkanalen och forcera motståndet vid 217.50kr. Det tidigare motståndet har i sedvanlig ordning omvandlats till ett stöd vilket utsatts för rejäla test de senaste månaderna där köparna kommit tillbaka var gång. Detta utgör den kortsiktiga skilje linjen mellan bull och bear och utgör tillsvidare en attraktiv ingångsnivå för ett köp mot i första hand 268kr. Nödutgången i form av en stoploss placeras förslagsvis vid en stängning under 208kr.

Entré köp
217.50kr
Målkurs
268kr
Nödutgång
208kr

På ovansidan finns motstånd vid 236, 256 samt 268kr.

På nedsidan finns stöd vid 217.50,203.50 samt 180kr.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol ELUX B

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto