Home > Analys: Electrolux B nära köpsignal!

Analys: Electrolux B nära köpsignal!

Electrolux B aktien har de senaste veckorna laddat för vidare uppgång inom den stigande trenden då en huvudskuldra bottenformation bildats. Bryts 171 kr på ovansidan signaleras en uppgång till i första hand 181 kr.

Electrolux B aktien utlöste en säljsignal från en större toppformation när stödet runt 155 kr forcerades på nedsidan under januari månad. Aktien nådde som lägst 133 kr efter säljsignalen, men visade kort därefter en positiv underton när en högre lågpunkt bildats efter ett första test av motståndet (det tidigare stödet vid 155 kr).

Motståndet runt 155 kr forcerades på andra försöket, under extrem omsättning och bildade ett större gap, ett så kallat breakaway gap, vilket indikerar en helomvändning av det tidigare negativa sentimentet och startskottet för en betydande uppgång.

Aktien har därefter visat ett flertal positiva tecken som stödjer fortsatt uppgång i aktien. Gapet har inte blivit helt igentäckt, vilket indikerar att det är fråga om ett breakaway gap som indikerar betydligt högre kurser framöver. Den korta fallande trend som bildades strax efter gapet, har brutits och en högre lågpunkt har bildats inom en huvudskuldra botten formation. Aktien har även kraftfullt studsat från 200 dagars glidande medelvärde ovanifrån.

Bryts motståndet vid 171 kr ges utlöses en köpsignal som indikerar en uppgång till i första hand 181 kr. Vi rekommenderar ett köp på utbrott vid 172 kr. En stoploss placeras förslagsvis under 168 kr. Målkurs 181 kr.

Den långa trenden i form av 200 dagars glidande medelvärde är svagt fallande. Den korta trenden i form av 40 dagars glidande medelvärde är starkt stigande. Närmaste stöd finns runt 165 kr. Motstånd finns vid 180 följt av 192 kr.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol ELUX B.

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto