Home > Analys: Electrolux B vid intressant kursnivå…

Analys: Electrolux B vid intressant kursnivå…

Electrolux B aktien befinner sig i en kortare fallande trend efter att ha gjort ett rejält avstamp uppåt i samband med att en större toppformation sönderslogs. En stödnivå runt 165 kr har byggts upp och så länge som detta håller finns det goda förutsättningar för en återgång till en stigande trend.

Electrolux B aktien utlöste en säljsignal från en större toppformation när stödet runt 155 kr forcerades på nedsidan under januari månad. Aktien nådde som lägst 133 kr efter säljsignalen, men visade kort därefter en positiv underton när en högre lågpunkt bildats efter ett första test av motståndet (det tidigare stödet vid 155 kr).

Motståndet runt 155 kr forcerades på andra försöket, under extrem omsättning och bildade ett större gap, ett så kallat breakaway gap, vilket indikerar en helomvändning av det tidigare negativa sentimentet och sannolikt startskottet för en betydande uppgång.

Aktien befinner sig nu i ett mycket intressant läge, då köparna tydligt kommit tillbaka i kölvattnet av en utlöst säljsignal där prisobjektivet inte uppnåddes. Aktien har dessutom rekylerat något för att arbeta bort det överköpta läget i samband med den explosiva uppgången i slutet av april månad.

Vi rekommenderar ett köp på dagens nivåer, bryts 168 kr nivån betydligt stärks uppgångsscenariot. Målkursen sätts konservativt till tidigare toppar runt 190 kr. En stoploss placeras förslagsvis under 162 kr.

Den långa trenden i form av 200 dagars glidande medelvärde är svagt fallande. Den korta trenden i form av 40 dagars glidande medelvärde är starkt stigande. Närmaste stöd finns runt 165 kr. Motstånd finns vid 180 följt av 192 kr.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol ELUX B.

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto