Home > Analys: Electrolux har fått säljsignaler

Analys: Electrolux har fått säljsignaler

Electrolux B har verkligen inte börjat börsåret 2013 på ett så lysande sätt. Kursen, som i skrivande stund ligger på 154,9 kr, har i år gått ner med 9,1 procent. Detta att jämför med OMXS30 som istället gått upp med 6,2 procent.

Sedan tidigare har Electrolux B haft ett negativt handelsvolymmönster. Det vill säga att handelsvolymen under uppgångsdagarna har inte varit särskilt mycket större än under nedgångsdagarna. Snarare tvärtom. Såsom vi skrev i analysen av Electrolux den 17 december: ”För att en uppåtriktad trend ska vara långsiktigt riktigt pålitlig ska det istället vara tvärtom. Detta ökar risken för att vi med tiden ska få se kraftiga nedåtriktade rörelser i aktien.”

Den senaste månaden har också detta negativ handelsvolymmönster snarast förstärkts i Electrolux B. Då aktien bröt över en motståndsnivå vid ca 178 kr den 18 december var till exempel handelsvolymen tämligen blygsam.

Aktien fick då en köpsignal, men handelsvolymen bekräftade alltså inte styrkan i signalen. Snarare fanns det då anledning att vara klart skeptiskt inställd till aktien.

Electrolux B höll sig inte heller över 178 kr utan föll ganska snabbt under den nivån igen. Nedgången skede dessutom som vanligt under större handel än under uppgången. Som lök på laxen så stängde aktien två dagar senare också under stödnivån vid ca 175 kr och fick då istället säljsignaler.

Detta att Electrolux B först fick en köpsignal som sedan visade sig vara falsk är klart ogynnsamt för scenariot i aktiekursen. En falsk köpsignal kan ju som bekant betraktas som en extra stark säljsignal. Sedan att handelsvolymmönstret är så tydligt negativt förstärker denna ofördelaktiga bild ytterliggare.

Electrolux B är inte heller ensamt på börsen om en sådan negativ utveckling. Till exempel Boliden, SKF och SSAB har den senaste tiden betet sig likadant.

Riktigt allvarligt skulle det emellertid bli om börsen i sin helhet nu började gå ner under stora handelsvolymer.  Skulle till exempel OMXS30 nu tillfälligt gå över den viktiga motståndsnivån vid ca 1182 under en liten handelsvolym och för att sedan vända nedåt under stor handelsvolym kan man dra direkta paralleller till Electrolux B. Falsk köpsignal, negativt volymmönster, säljsignaler och så vidare…

Hittills är emellertid den korta trenden för OMXS30 tydligt uppåtriktad och vi har inte heller fått några säljsignaler. Se också dagens analys av OMXS30.

Nedgången som följt i Electrolux B har sedan fortsatt att ske under relativt stora handelsvolymer. Särskilt när aktien gick under stödnivån vid ca 164 kr och fick en kraftig säljsignal var handelsvolymen mycket hög. Detta förstärker säljsignalens signalvärde betydligt.

Nedgångspotentialen på denna säljsignal är ner till ca 147 kr. På vägen dit ner har emellertid aktien stödnivåer vid ca 154 kr och ca 150 kr som tar emot. Skulle Electrolux B gå under dessa stödnivåer, vilket ligger i farans riktning, får aktien nya säljsignaler.  I så fall riskerar aktien också att med tiden även gå ner och testa av stödnivån nere vid ca 123 kr.

På ovansidan har Electrolux B motståndsnivåer vid ca 164 kr, ca 168 kr och i ett intervall kring ca 175-178-179 kr.

Den långa trenden, definierat som lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, är emellertid fortfarande uppåtriktad. Däremot är den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, tydligt nedåtgående sedan i början av januari.

Stochastic-indikatorn är förnärvarande i ett relativt neutralt läge. Däremot har indikatorn senaste månaden visat en positiv divergens jämfört med aktiekursens utveckling. Det innebär att eventuella köpsignaler kan bli extra intressanta att bevaka.

För att Electrolux B i detta läget ska få några starkare köpsignaler måste aktien etablera sig över motståndet vid ca 168 kr under en betydande handelsaktivitet.

Vi har tidigare rekommenderat att man skulle blanka aktien på de säljsignaler som erhållits. Nu skulle aktien kunna göra en rekyl upp emot motståndsnivåerna kring ca 164 kr eller kanske till och med de vid ca 168 kr. Agerar man med kortsiktiga strategier kanske man därför väljer att ta hem vinsten på blankningar här kring 154 kr nivån.

Sedan rekommenderar vi att man blankar Electrolux B på eventuella uppåtriktade rekyler. Särskilt om de kommer upp till motståndsnivåerna kring ca 160-164 kr. Gör detta då gärna med relativt små positioner då den långa trenden fortfarande är uppåtriktad. Sikta sedan på nedgångar till i först hand ca 150-154 kr, i andra hand ca 145-147 kr och på lite längre sikt ca 123 kr.

Stop loss om aktien skulle stänga över motståndet vid ca 168 kr. Flytta också ner stop lossen allt eftersom positionen visar mer och mer vinst.

Att ta position
Handla Electrolux för uppgång med tex. BNP Paribas MINILONG ELUX BP1
Handla Electrolux för nedgång med tex. BNP Paribas MINISHRT ELUX BP1
Analys Electrolux B
Electrolux B (Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto