Home > Analys: Electrolux kraftsamlar för vidare uppgång.

Analys: Electrolux kraftsamlar för vidare uppgång.

Electrolux har sedan tidigare utbrott i början av december handlats inom ett kort handelsintervall. Med en positiv underton och stöd från underliggande köpstyrka öppnas möjligheter upp för vidare uppgång ur vår kraftsamling.

Få Minianalys Svenska Aktier automatiskt till din e-post varje dag innan börsen öppnar! 

Electrolux handlades inledningsvis under hösten i ett tydligt handelsintervall inom 200 – 220 kronor, som tidigt i december månad lyckades bryta sig ur mot uppsidan.

Efter att utbrottet skedde har bolagets aktie tydligt kraftsamlat, och med stöd från underliggande köpstyrka vid botten kring denna kraftsamling skapar detta en positiv underton för vidare uppgång.

Vi har tidigare lämnat en riktkurs på 234 kronor, vilket nu uppjusteras till 240 kronor, till följd av att vi ser möjligheten till en kraftigare rörelse vidare norrut när vi lämnar kraftsamlingen bakom oss.

Att vi även nu efter höstens tidigare etablering under MA 200 tydligt funnit mark över detta medeltal skapar vidare positivitet för uppgång.

Inledningsvis under resans gång norrut, räknar vi fortfarande med att säljare kommer uppenbaras kring 234 till 235 kronor, vilket innebär att det kan vara läge att plocka hem en del av vinsten redan kring denna prisnivå, för att rida ut positionen upp emot vår målkurs 240 kronor.

För den långsiktige investeraren ser vi utrymme för vidare uppgång mot inledningsvis 260 kronor, men även mot tidigare all time high runt 280 kronor.

Tidigare i mitten av december uppgraderade kreditvärderingsinstitutet Standard & Poors Electrolux som höjde kreditbetyget för bolaget till A- från BBB+.

Motivationen till uppgraderingen angavs att bolaget under de senaste två åren uppvisat förbättrad lönsamhet, vilket i sig skapar möjligheten till ett förbättrat kassaflöde.

Lite mindre än två veckor före uppgraderingen lämnade Electrolux en uppdatering på förväntningarna för 2017.

Enligt pressmeddelandet pekar marknadsefterfrågan på vitvaror inom Europa en måttlig tillväxt under helåret 2017, med ökning omkring 1 procent.

För den amerikanska marknaden indikeras en fortsatt stabil volymtillväxt om 2-3 procent för 2017, trots att ”minskade disponibla hushållsinkomster i Brasilien och Argentina bedöms ha en negativ inverkan” skrev man i pressmeddelandet.

Bolaget spår samtidigt att kostnadseffektiviseringar förväntas bidra positivt med omkring 1.6 miljarder kronor för helåret 2017, samtidig som målet på rörelsemarginal om minst 6 procent upprepades.

Bolagets investeringar under 2017 bedöms uppgå till drygt 4 miljarder kronor.

Electrolux
Entré köp 226.00 kr Ticker ELUX B
Målkurs 240.00 kr Marknad OMXS Large Cap
Nödutgång 222.00 kr P/E 23.0
Senaste 226.30 kr Direkt avk. 2.9%

 

Attraktivt köpläge kvarstår för Electrolux, och vi justerar upp vår tidigare prognos från 234 till 240 kronor. Nödutgången placeras förslagsvis redan vid 222 kronor.

Aktien handlas ovanför vår medeltalstrio 50, 100 och 200 dagars glidande medelvärde efter tidigare utbrott början av december.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol ELUX B.

Analys: Electrolux kraftsamlar för vidare uppgång.

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto