Home > Analys: Elekta blickar uppåt.

Analys: Elekta blickar uppåt.

Elekta aktien har för första gången sedan 2014 stängt ovanför den svårforcerade 89kr nivån vilket öppnar upp för vidare uppgång mot 100 följt av 115kr. Den nuvarande rekylen är köpvärd då aktien testar utbrottsnivån ovanifrån.

Elekta aktiens tidigare svaga utveckling står inför en rejäl positiv förändring då aktien nyligen passerat 89kr nivån som vid upprepade tillfällen sedan mitten av 2014 agerat som motstånd.

Under augusti 2016 bildade aktien en dubbelbottenformation vid 50kr nivån vilket signalerade starten av en trendvändning. Denna vändning uppåt visade initialt svårigheter att få fotfäste då rekylerna var ovanligt djupa men sekvensen av stigande lågpunkter visade ett alltjämt tilltagande köptryck. Under uppgångsfasen har ett flertal köpsignaler utlösts som framgångsrikt återtestats ovanifrån.

Aktien står nu återigen för ett test ovanifrån av 89kr nivån som tidigare utgjort ett motstånd. Huvudscenariot är att detta stöd håller då det långsiktiga jämviktsvärdet tagit en positiv lutning och aktien visar en tydligt stigande trend vilket gör att vi blickar uppåt mot 100 följt av 115kr.

Skulle däremot aktien visa svaghet genom att på veckobasis signifikant stänga under 89kr förväntas vidare test av stödet vid 85kr… passeras detta på nedsidan kan det positiva scenariot ifrågasättas.

Swedbank har höjt riktkursen från tidigare 105 till 115kr och rekommenderar återigen ett köp (nyhetsbyrån direkt den 10 maj).

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol EKTA B.

EKTA B Company
Entré köp 89-90kr Ticker EKTA B
Målkurs 100kr Marknad OMXS Large Cap
Nödutgång 86kr P/E 322
Senaste 90.45kr Direkt avk. 0.55%

Veckodiagram

Taggar:
DAX
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto