Home > Analys: Elekta närmar sig motståndsnivå

Analys: Elekta närmar sig motståndsnivå

Elekta aktien signalerade en trendvändning under oktober månad då aktien bröt det långsiktiga medelvärdet som ett flertal gånger fungerat som stöd. Aktien är på väg att testa medelvärdet underifrån vilket nu omvandlats till ett motstånd.

Intresset för Elektas kursutveckling är stort då ett flertal läsare varit inne och kikat på historiska analyser av aktien. Det är därför lämpligt med en uppdaterad analys av läget i aktien.

Aktiens trend har tidigare respekterat det långsiktiga 200 dagars glidande medelvärde väl då aktien vänt uppåt 5 gånger efter test av detta. I oktober bröt aktien med kraft igenom medelvärdet vilket gav signaler om en trendvändning i aktien. En trendvändning bekräftades ett par veckor senare då aktien testade medelvärdet underifrån som nu omvandlats till ett motstånd.

Aktien har därefter gjort en lägre lägsta notering och befinner sig i en fallande trend. Aktien har visat en mindre dubbelbotten och närmar sig återigen motståndet runt 102 kr underifrån vilket sannolikt stoppar motrekylen inför en återgång till den fallande trenden.

På längre sikt håller en toppformation i form av en huvudskuldra på att bildas, där ett brott av 90 kr nivå utlöser en kraftig säljsignal och en etablering ovanför 106 kr sönderslår den potentiella toppformationen.

Huvudscenariot är ett misslyckat test av motståndet runt 102 kr vilket leder till ett kursfall till decemberbotten runt 92 kr.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol EKTA B.

Nyckeltal Elekta
P/E P/S P/B Direktav. Utdelning Vinst/aktie Eget kapital
30,1 (30,37) 3,6 (3,58) 7,5 (7,32) 2 (2,29) 2 3,29 13,26
Tal inom parentes avser branschsnitt
(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto