Home > Analys: Enea exploderar uppåt efter bättre delårsresultat än förväntat.

Analys: Enea exploderar uppåt efter bättre delårsresultat än förväntat.

Enea aktien utlöste under gårdagen en köpsignal i kölvattnet på ett betydligt bättre än förväntat delårsresultat. Då trenden är stigande i alla tidsperspektiv är rekyler köpvärda framöver.

Enea aktien är en av de starkaste aktierna på Stockholmsbörsen efter bildandet av en större dubbelbotten i slutet av 2011. Aktien har sedan bottennoteringen fyrdubblats och har nyligen brutit sig fri på ovansidan från en kraftansamlingsfas som låst fast aktien sedan september 2013.

En köpsignal har utlösts och vi siktar in oss på ett test av motståndet runt 70 kr nivån inom kort.

Från (Direkt) Enea upprepar bedömningen om att vinsten per aktie kommer att förbättras under helåret 2014, jämfört med föregående år.  ”Vi kommer att ha beredskap för en fortsatt dämpad efterfrågan, men behåller prognosen för året”, uppger vd Anders Lidbeck i en kommentar till delårsrapporten. Målsättning på sikt är att befästa 20 procents rörelsemarginal och att leverera omsättningstillväxt på årsbasis. Under det första kvartalet uppgick rörelsemarginalen till 17,8 procent, en ökning jämfört med 14,1 procent motsvarande kvartal i fjol.
Anders Lidbeck uppger att utvecklingen under första kvartalet var något bättre än väntat.

”Det kanske mest glädjande under första kvartalet är att vi uppnådde omsättningstillväxt jämfört med samma period föregående år. Den generella marknadstrenden är en relativt svag marknadstillväxt och vår tillväxtutveckling under de kommande kvartalen kommer därför i stor utsträckning vara beroende av växande royaltyintäkter”, uppger han.

Aktien steg under gårdagen från 56.25 kr till som högst 66 kr under kraftigt ökad omsättning och stängde i närheten av dagshögsta vilket ger positiva signaler framöver. Närmaste motstånd på ovansidan finns vid 70 följt av 83 kr. En eventuell rekyl ned mot konsolideringstaket runt 58 kr utgör en fördelaktig ingångsnivå för långsiktiga innehav.

Aktien handlas över det långsiktigt stigande 200 dagars glidande medelvärde. Det kortare 40 dagars glidande medelvärde är sidåtgående. Närmaste stöd finns runt 58 kr.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol ENEA.

(Veckodiagram)
(Veckodiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto