Home > Analys: EnQuest PLC står inför köpsignal inom kort…

Analys: EnQuest PLC står inför köpsignal inom kort…

EnQuest PLC är en av det stora förlorarna på Stockholmsbörsen med ett fall på drygt 80 % räknat från botten för ett par veckor sedan. Aktien står nu inför en vändning uppåt då en bottenformation bildats. Bryts 5.80 kr utlöses en köpsignal.

Få våra aktieanalyser kostnadsfritt till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

EnQuest aktien har varit en av de stora förlorarna på Stockholmsbörsen efter att aktien i början av juli 2014 misslyckats forcera tidigare toppnotering, vilket lett till bildandet av en större dubbeltopp. I kursfallet, där aktien fallit från en toppnotering på 16.50 kr till som lägst 2.70 kr har ett flertal säljsignaler utlösts vilket borde ha lett till en riskreducering. Framförallt när aktien forcerade lågpunkten runt 9.20 kr där aktien tidigare funnit stöd.

Kursfallet är liknande kursraset i olja där aktien vecka efter vecka visat lägre toppar och det finns inga tekniska indikationer för en vändning till dess att detta mönster bryts.

(Veckodiagram)
(Veckodiagram)

Runt juletid lyckades aktien forcera tidigare veckotopp vilket var en tidig indikation på en möjlig trendvändning. Aktien nådde botten kort därefter, och har bildat en potentiell bottenformation i form av en huvudskuldra. OBV värdet bekräftar den kortsiktigt uppåtriktade trenden.

Bryts 5.80 kr utlöses en köpsignal som är väl värd att hänga på då prisobjektivet är på 9 kr vilket procentuellt sett är hela 55 %. Nödutgången placeras förslagsvis under 5.40 kr.

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)

Aktien handlas under det långsiktigt fallande 200 dagars glidande medelvärde. Det kortare 40 dagars glidande medelvärde är sidåtgående. Närmaste stöd finns vid den kortsiktigt stigande trenden runt 4.55 kr. Motstånd finns vid 5.80 följt av 9 kr.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol ENQ.

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto