Home > Analys: Ericsson inför rapporten

Analys: Ericsson inför rapporten

Ericsson B har rapport i morgon bitti. Aktien har tidigare fått säljsignaler och ligger dessutom i nedåtgående trender. Vi rekommenderar att man blankar aktien på uppgångar, men att man först avvaktar rapporten.

Ericsson B har i år inte haft en särskilt lyckad kursutveckling. Hittills i år har aktien gått ner med 9,6% räknat på aktiekursen i skrivande stund i 63,65 kr. Detta att jämföra med OMXS30 som istället gått upp med 4,2%, trots att många utdelningar avräknats från indexet. Utdelningen i Ericsson, som är föreslagen till 2,5 kr, dras först den 4 maj.

Ericsson kommer med sin rapport i morgon bitti innan börsen öppnar. Utfallet av rapporten kan ge en kraftig kursreaktion. Till exempel så gick aktiekursen ned kraftigt vid det förra rapporttillfället den 26 januari.

I och för sig borde nu Ericsson ha ansträngt sig extra mycket för det nu inte ska bli några liknande överraskningar som då. Vi får väl se i morgon bitti hur väl man har lyckas med det..

Skulle vi få en positiv rapportöverraskning kan Ericsson B ganska snabbt komma upp till motstånden vid ca 66 kr, 70 kr eller ca 72,5 kr.

Blir det istället en negativ reaktion kanske stödet vid 61-62 kr kan hejda fallet, men risken är emellertid stor att aktien då också ska ner och testa stödet vid ca 58 kr.

Tittar vi på det längre perspektivet i månadsdiagrammet nedan ser vi att Ericsson B ligger i en längre sidåtgående eller lätt fallande trend. Där ser vi också att under stödet vid ca 58 kr har vi gamla stödnivåer vid ca 55 kr, ca 50 kr och ca 40 kr.

Dessa stödnivåer kan komma att testas i fall att Ericsson faller i riktigt stor onåd hos marknadens aktörer. Eller om aktiemarknaden generellt sett, kanske lite senare i år, går ner kraftigt.

Vi ser också i månadsdiagrammet att det på ovansidan finns starka motståndsnivåer vid ca 85 kr, 97 kr och ca 155 kr. Vi bedömer dock att Ericsson i detta marknadsläge i närtid har mycket svårt att komma upp till dessa nivåer.

Ericsson B (Månadsdiagram)
Ericsson B (Månadsdiagram)

I det kortare perspektivet har Ericsson B visat flera svaghetstecken den senaste tiden. Aktien fick bland annat en säljsignal när aktien gick under stödet vid ca 66 kr. Både den långa trenden och den korta trenden för Ericsson är nedåtriktade i dagsdiagrammet.

Stochasic-indikatorn visar att aktien är översåld. Det är dock ingen köpsignal i sig själv då en aktie kan fortsätta vara översåld en längre tid om den kommit in i en starkare trend. Stochastic indikerade tidigare också på svaghet i den uppåtgående rörelsen vi hade under februari-mars genom att visa en negativ divergens gentemot aktiekursens uppgång.

MacD-indikatorn ger inte heller någon anledning till större hopp om kursuppgång just nu. Den ligger i säljläge sedan i april.

Strategin är därför som tidigare att blanka Ericsson B på uppgångar. Vi rekommenderade till exempel att man skulle blanka Ericsson B på uppgångar i vår analys av Ericsson den 27 mars. Kursen stod då i ca 69 kr.

Däremot kan det vara idé att avvakta tills efter rapporten då kursreaktionerna då ibland är så stora. Det så kallade slippaget kan annars riskera bli lite väl stort.

Slippage är skillnaden mellan ens stop loss kurs och den kurs man verkligen kom ur sin position på. Se också ”gaps” i Riskhanteringsskolan del 2.

Stop loss vid blankning föreslås till om Ericsson stänger strax över närmaste liggande motstånd. Detta med utgångspunkt från ingångsvärdet på blankningen. Till exempel, blankar man vid 68 kr kan man ha en stop loss om aktien stänger över motståndet vid 70 kr.

Ha definitivt en stop loss om aktien stänger över 75 kr. Flytta också ner stop lossen allt eftersom positionen visar vinst.

Att ta position
Handla Ericsson B för uppgång med tex. Citi First LONGERICBAHCIT*
Handla Ericsson B för nedgång med tex. Citi First SHORTERICB I CIT*
Ericsson B (Dagsdiagram)
Ericsson B (Dagsdiagram)

*CitiFirst samarbetar med Tradingportalen vid marknadsföring av CitiFirsts produkter.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.