Home > Analys: Europeiska Eurostoxx terminen i närheten av motstånd

Analys: Europeiska Eurostoxx terminen i närheten av motstånd

Europeiska Eurostoxx terminen har stigit kraftigt under sommarmånaderna och är nu i närheten av nivåer som tidigare startade en större utförsäljning. Då terminen kortsiktigt börjar närma sig överköpthet räknar vi med en rekyl efter ett test av maj toppen. 

Börsen har under sommarmånaderna återhämtat i stor sett hela nedgången från maj toppen och sönder slog en potentiell toppformation i form av en huvudskuldra för ett par veckor sedan vilket gav positiva signaler. Uppgången har fortsatt i enlighet med förväntningar och terminen börjar komma i närheten av nivåer som tidigare utlöste en större korrigering.

Det finns i huvudsak två scenarion som båda leder till en rekyl då terminen återigen börjar närma sig kortsiktig överköpthet. Huvudscenariot ett är ett test av majtoppen vilket visar sig vara svårforcerat och leder till starten av en rekyl ned mot det tidigare motståndet som omvandlats till stöd runt 2685. Skulle maj toppen forceras kan terminen visa en slutspurt upp mot motståndet vid kanaltaket vid 3000 nivån, som även är en psykologiskt större nivå. I båda fall räknar vi med att en rekyl fas inleds efter att endera av dessa nivåer har testats, främst på grund att terminen börjar visa överköpthet på kort sikt och börjar närma sig nivåer jämfört med dess 200 periods medelvärde som tidigare lett till vändningar nedåt.

Eurostoxx terminen handlas för närvarande 8 % över dess underliggande 200 periods medelvärde. Historiskt sett har värden runt 12 % signalerat behovet av en andhämtningspaus/rekyl start, vilket innebär att ett test av maj toppen sannolikt visar ett värde om 9-10 %. Skulle maj toppen forceras visas sannolikt ett större värde av överköpthet lite beroende på hur lång tid det tar att nå dit.

De nivåer vi navigerar efter framöver är tidigare toppnotering vid 2849, stödet runt 2685 samt kanaltaket strax under 3000 nivån.

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto