Home > Analys: Europeiska Eurostoxx terminen vid motstånd

Analys: Europeiska Eurostoxx terminen vid motstånd

Situationen för Europeiska Eurostoxx terminen har de senaste två veckorna inte förändrats nämnvärt. Terminen har segat sig upp och testat motståndet runt maj toppen vilket än så länge inte lett till någon större reaktion. Då terminen är överköpt i det korta perspektivet är det sannolikt att en vinsthemtagningsfas startas inom kort.

Börsen har under sommarmånaderna återhämtat hela nedgången från maj toppen och sönderslagit en potentiell toppformation i form av en huvudskuldra för ett par veckor sedan vilket gav positiva signaler. Uppgången har fortsatt i enlighet med förväntningar och terminen handlas nu vid motstånd runt maj toppen. Trötthetstecken har vistats på den amerikanska marknaden och s & p 500 terminen har gjort ett kraftigt avstamp från tidigare toppnoteringar vilket stödjer ett nedgångsscenario för Eurostoxx terminen.

Det finns i huvudsak två scenarion som båda leder till en rekyl då terminen återigen börjar närma sig kortsiktig överköpthet. Huvudscenariot är fortsatt test av maj toppen kanske även marginellt stiga över denna i likhet vad som vistats på amerikanska marknaden när denna testade tidigare toppnivå. Vid starten av rekyl räknar vi med en nedgång i första hand mot det tidigare motståndet som omvandlats till stöd runt 2685.

Om mot förmodan maj toppen forceras signifikant är det sannolikt slutspurten upp mot den psykoligiskt viktiga 3000 nivån vid kanaltaket.  I båda fall räknar vi med att en rekyl fas inleds efter att endera av dessa nivåer har testats, främst på grund att terminen börjar visa överköpthet på kort sikt och börjar närma sig nivåer jämfört med dess 200 periods medelvärde som tidigare lett till vändningar nedåt.

Eurostoxx terminen handlas för närvarande 9 % över dess underliggande 200 periods medelvärde. Historiskt sett har värden runt 12 % signalerat behovet av en andhämtningspaus/rekyl start. Skulle maj toppen forceras signifikant visas sannolikt ett större värde av överköpthet lite beroende på hur lång tid det tar att nå dit.

De nivåer vi navigerar efter framöver är tidigare toppnotering vid 2849, stödet runt 2685 samt kanaltaket strax under 3000 nivån.

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto