Home > Analys: Eurostoxx och tyska Dax terminen i sidåtgående rörelse

Analys: Eurostoxx och tyska Dax terminen i sidåtgående rörelse

Europeiska Eurostoxx terminen handlas fortfarande i en sidåtgående rörelse, sedan ett misslyckat nedbrytningsförsök under fredagens handel. Tyska Dax terminen i en svårtolkad nedåt lutad broadening formation.

Börsen upplevde förra veckan en kraftig rekyl, och därför är det intressant att se närmare på tekniska nivåer på både FESX terminen (eurostoxx) samt tyska FDAX terminen vilka båda påverkar i viss mån utvecklingen på den svenska OMX terminen.

FESX terminen handlas fortfarande i ett snävt handelsintervall där ett utbrytningsförsök på nedsidan uppvisades under fredagens handel. Terminen forcerade initialt 2463 nivån och utlöste därmed en säljsignal men lyckades senare på dagen återta förlorad mark och stänga ovanför säljnivån. Att terminen lyckades komma tillbaka in i handelsintervallet ger en positiv underton. När terminen utlöste en säljsignal var förväntan att nya säljare skulle komma in i marknaden och bidra till ett ökat säljtryck.  Marknadens aktörer tyckte dock tvärtom och såg den låga prisnivån som ett tillfälle att köpa på tillfällig svaghet. Då utbrottet på nedsidan får anses misslyckat är det nu mer sannolikt att marknaden successivt tar sig upp och testar andra sidan på handelsintervallet runt 2564 nivån för att se om nya köpare kan komma in i marknaden och bidra till en positiv trend. Vi räknar inte med att någon tydlig trend etableras innan antigen 2440 på nedsidan forceras alt ett test ovanför 2564 för om möjligt attrahera nya köpare.

FESX terminen (Dagsdiagram)
FESX terminen (Dagsdiagram)

FDAX terminen handlas i mitten av den stigande trendkanal som varat det senaste året. Ett större motståndsområde finns runt 7400 nivån och terminen har uppvisat ett flertal misslyckade försök att etablera sig ovanför denna nivå. Terminen handlas sedan två månader tillbaka i något som kan liknas en broadening formation med en nedåt lutad motståndslinje. Normalt sett i en broadening formation är motståndslinjen antigen horisontell eller stigande i detta fall är den fallande varvid det är mer otydligt vad marknaden försöker göra. Vad som är klart är att köptrycket har avtagit samtidigt som säljtrycket har ökat, detta ses genom att uppgångsfaserna ligger på lägre toppar medan nedgångsfaserna kommer allt djupare. En trendlinje dragen på bottnarna utgör ett visst stöd och det är sannolikt att terminen försöker sig på en dragning uppåt. Kanske mot 7400 för ett sista test. Så länge som terminen ligger inom intervallet 7400- 7050 är det en sidåtgående rörelse och vi är neutralt inställda. Lyckas terminen på en etablering ovanför 7400 ljusnar läget och det finns en chans på test av 2011 topparna runt 7600. Skulle terminen återigen röra sig nedåt under fredagen botten mörknar det radikalt och det är mer sannolikt för en större korrigering.

FDAX terminen (Dagsdiagram)
FDAX terminen (Dagsdiagram)

I båda terminsdiagrammen finns en relativ styrke indikator som visar att FESX samt FDAX terminen i ett rullande 9 dagars glidande medelvärde uppvisat kortsiktig relativ styrka jämfört med amerikanska S&P E-mini terminen. Det blir intressan att se om Europa behåller övertaget och visar relativ styrka framöver.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto