Home > Analys: EUR/SEK på väg att bottna ur?

Analys: EUR/SEK på väg att bottna ur?

Analys Euro: EUR/SEK har försvagats betydligt i år. Det vill säga, priset på euro utryckt i svenska kronor, har gått ner. (Vilket är samma sak som att säga att den svenska kronan har gått upp i värde relativt euron.)

I början av året låg EUR/SEK på ca 8,92 och i skrivande stund ligger den på ca 8,26. Detta motsvarar en nedgång på ca 7,4%. Från den allra högsta nivån på EUR/SEK 11,79 den 6 mars 2009 har nedgången varit ca 30%.

I månadsdiagrammet nedan kan man se att EUR/SEK fick en kraftig säljsignal när den gick under stödnivån vid ca 8,70. Potentialen på den säljsignalen var ungefär ned till 8 kr. Där omkring har vi också en viktig stödnivå som kommer från EUR/SEK lägsta nivå 8,05 den 3 maj 2000.

Stochastic-indikatorn på månadsdatan visar att valutan långsiktigt är översålt. Det är dock ingen köpsignal i sig självt då en valuta kan fortsätta vara översåld en längre tid om den kommit in i en stark trend.

Analys Euro
EUR/SEK (Månadsdiagram)

Går vi sedan över till dagsdiagrammet nedan så ser vi att EUR/SEK också har fått ett antal säljsignaler tidigare i år, även innan stödet vid 8,7 kr bröts.

Valutan ligger också i en stark trend nedåt både långsiktigt, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, och kortsiktigt, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan.

I dagsdiagrammet ser vi emellertid att trendstyrkan börjat avta något. MacD-indikatorn visar till exempel på en positiv divergens och en brant kortsiktig trendlinje har också brutits. Detta är dock inga starka köpsignaler men skulle förstärka signalvärdet av andra köpindikationer man eventuellt får i diagrammet.

För att få en köpsignal så måste nu EUR/SEK etablera sig över motståndsnivån vid ca 8,35. Vi får då en kortsiktig köpsignal som ”bara” indikerar en uppgång till ca 8,50 nivån, men det skulle i så fall vara det första styrketecknet på länge.

En betydligt starkare köpsignal skulle vara om EUR/SEK gick över motståndsområdet vid ca 8,7 kr.

Går EUR/SEK istället under stödnivån vid 8,17 så siktar vi på en nedgång till ca 8,05. I det området skulle vi vilja rekommendera vinsthemtagning på korta positioner i EUR/SEK. Alternativt kan man där börja använda sig av mycket tätt liggande stop losser.

Kommer EUR/SEK ned till 8,05 området så kan det också vara en bra idé att börja leta efter vändningssignaler.

Får man en tydlig vändningssignal i diagrammet kan man i så fall försiktigt börja köpa EUR/SEK. Sätt då en stop loss strax under den lägsta nivån som valutan då varit på. Flytta sedan upp stop lossen allt eftersom positionen visar större och större vinst.

Analys EUR/SEK
EUR/SEK (Dagsdiagram)

 

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.