Home > Analys: Fabege bryter den korta upptrenden

Analys: Fabege bryter den korta upptrenden

Fabege aktien bröt för ett par veckor sedan upptrenden från juni 2012 vilket ger negativa signaler framöver. Aktien har återhämtat sig något och är på väg för ett test underifrån av den korta upptrenden runt 70 kr vilket sannolikt startar en ny nedgångsfas. På sikt är det troligt att aktien är på väg mot den långsiktigt stigande trenden runt 59 kr.

Fabege (Fastighetsbolaget Birger Gustafsson) är ett fastighetsbolag noterat på Stockholmsbörsen, med huvudsaklig inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege driver även olika typer av fastighetsprojekt, allt från att anpassa en lokal för en kund specifika behov till att planera och utveckla områden. Verksamheten är i sin helhet koncentrerad till Stockholm, med stark fokusering på de tre delmarknaderna Stockholms innerstad, Solna och Hammarby Sjöstad

Den långa trenden i form av 200 dagars glidande medelvärde är stigande. Den korta trenden i form av 40 dagars glidande medelvärde är fallande. Stöd finns vid 64 samt den långsiktigt stigande trenden vid 59 kr, motstånd vid 70 samt 77 kr.

Fabege aktien har en botten notering runt 20 kr i samband med börsfrossan i slutet av 2008. Aktien har därefter stigit till som högst 80 kr och handlas nu i ett bredare intervall mellan 52.50 -80 kr. Inom detta intervall har en stigande trendkanal etablerats där kanaltaket agerar som begränsningslinje för vidare uppgång och kanalgolvet har varit en stödnivå där aktien vänt tre gånger. Aktien testade motståndet vid kanaltaket under maj månad, vilket höll enligt förväntan och har lett till en rekyl i aktien.

(Veckodiagram)
(Veckodiagram)

På kort sikt har aktien brutit en stigande trend inom trendkanalen vilket ger negativa utsikter. Om aktien misslyckas med ett test underifrån de kommande dagarna lämnas vägen öppen för en nedgång mot det långsiktiga stödet i form av den långsiktigt stigande trenden.

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)

I dagsläget skulle en blankning runt 70 kr ha god potential på nedsidan, en stop loss läggs förslagsvis runt 74 kr. Målkur för blankning är 60 kr.

Skulle aktien fortsätta nedåt enligt huvudscenariot uppstår ett långsiktigt köp vid den stigande trenden runt 59 kr.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto