Home > Analys: Falsk.. säljsignal skapar köpläge i Stora Enso Oyj.

Analys: Falsk.. säljsignal skapar köpläge i Stora Enso Oyj.

Stora Enso aktiens stigande trend har övergått i en sidledes utveckling där ett stödområde runt 65 kr forcerats under en kort period. Säljsidan har dock inte lyckats få ett fotfäste då aktien snabbt tagit sig tillbaka ovanför stödnivån, vilket skapar ett köpläge i kölvattnet på en falsk säljsignal.

Stora Enso aktiens har handlats i en starkt stigande trend efter en utlöst köpsignal i augusti 2013. Aktien har nära på dubblats sedan lågpunkten runt 40 kr till strax under 75 kr.

Den stigande trenden har sedan februari mynnat ut i en sidledes handel mellan 65 och 75 kr där allt lägre toppar uppvisats vilket indikerar ett avtagande köptryck. Detta avtagande köptryck har satt rejält press på stödet runt 65 kr som efter ett flertal försök till slut forcerades under juli månad.

Förväntningarna var ett rejält ökat säljtryck speciellt med tanke på att aktien handlats i en konsolidering under ett flertal månader samtidigt som börsen som helhet ångat på uppåt. Aktien visade tvärtemot förväntningarna ett svagt säljtryck som ebbade redan ur ett par dagar efter ett marginellt genombrott på drygt två kr. Då aktien återigen tagit sig ovanför stödet får genombrottet anses vara falskt vilket skapar ett attraktivt köpläge i förhållande till risk.

Vi rekommenderar ett köp vid 65 kr. En stoploss placeras förslagsvis vid 62.50 kr. Målkurs 70 kr

Aktien handlas vid det stigande 200 dagars glidande medelvärde. Det kortare 40 dagars glidande medelvärde är sidåtgående. Närmaste stöd finns vid det horisontella stödet runt 65 kr. Närmaste motstånd vid runt 70 följt av 73 kr.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol STE R

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto