Home > Analys: Formpipe Software – både offentligt och tekniskt stöd

Analys: Formpipe Software – både offentligt och tekniskt stöd

Formpipe Software är ett IT-företag som jobbar mot den offentliga sektorn i Sverige och Danmark. De har också exponering mot Life Science som har stora regulatoriska krav och således finns ett behov av ECM-lösningar. Aktien har lämnat ett tungt 2012 bakom sig då den föll med 55 %. Idag står aktien i ett tekniskt avgörande.

Bolagets marknadsnisch är Enterprise Content Management vilket kan vara ett klurigt begrepp. Förenklat betyder det att om en kontakt görs med en myndighet så är det Formpipes IT-system som distribuerar informationen till handläggaren så att denne kan jobba med ärendet men också att ärendet registreras. Eftersom bolagets största intäkter kommer från den offentliga sektorn som är hårt styrd av regulatoriska processer, och därmed har ett stort behov av ECM-lösningar; hur kommer det sig då att aktien har underpresterat på börsen?

Förra våren köpte Formpipe Software danska Traen som ett led i att bli den ledande leverantören i Norden av ECM-lösningar. Köpet av Traen innebar ett förvärv som var större än Formpipes (då) börsvärde. Givetvis bidrog detta till att sänka aktiekursen på grund av det stora finansiella utlägget.

Marknaden är dock inte övertygad om en uppgång då trenden är negativ. Men i nuvarande situation står aktien i ett läge som öppnar upp för en återhämtning i den fallande trenden. Läget är fördelaktigt för en köpposition eftersom den ger en lukrativ reward i förhållande till en begränsad risk. Likviditeten i mindre aktier kan orsaka stora gap och därför ska den lutande trendlinjen betraktas approximativt. Den bästa nivån att följa är därför den psykologiska 5-nivån.

Två dagars stängning under 5 bör terminera positionen. Uppgången bör i första hand nå gapet vid 5,95.

Analys: Formpipe Software - både offentligt och tekniskt stöd
Analys: Formpipe Software – både offentligt och tekniskt stöd
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto