Home > Analys: Fortsatt god fallhöjd i Ericsson B.

Analys: Fortsatt god fallhöjd i Ericsson B.

Ericsson aktien har efter en vinstvarning accelererat på nedsidan med ett kursfall på drygt 20% den senaste veckan. Det finns inga stöd i närheten vilket ökar oddsen för ett test av oktober botten från 2008 runt 40.30kr.

Ericsson B tillhör en av de svagaste aktierna på Stockholmsbörsen och har efter ett brott av den långsiktigt stigande huvudtrenden i mitten av april utvecklats mycket svagt. Aktien handlas i en fallande trend i alla tidsperspektiv.

Vi har i analys den 12 september haft en negativ inställning där vi rekommenderat en blankning och en möjlighet att göra sig av med långsiktiga innehav vid ett återtest av 60.50kr underifrån. Med facit i hand var stoploss placeringen en aningen snäv men man bör i alla fall ha undvikit ett större kursfall i långa innehav.

Aktien bildade i samband med kursfallet ett större gap vid 53kr vilket utgör en viktig referensnivå vid eventuell motreaktion på kursraset. Huvudscenariot är att aktien finner motstånd runt denna nivå vilket leder till fortsatt försvagning ned mot närmaste stöd vid 40.30kr, botten från oktober 2008. Passeras detta stöd finns nästa vid botten i den fallande trendkanalen runt 35kr.

Skulle aktien mot förmodan signifikant passera 53kr på ovansidan ljusnar läget något där motstånd finns vid 56.60 följt av 60kr.

För att aktien skall bli intressant från ett långsiktigt perspektiv krävs att aktien under kort tid återhämtar hela kursfallet alternativt ett utbrott uppåt från en bottenformation.

Den långa trenden i form av 40 veckor glidande medelvärde är starkt fallande.

Ericsson
Ticker ERIC B
Marknad OMXS Large Cap
P/E 11.4
Senaste 48.36kr Direkt avk. 7.7%

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol ERIC B.

Veckodiagram

Taggar:
Fed
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto