Home > Analys: Franska GDF Suez utlöste en säljsignal

Analys: Franska GDF Suez utlöste en säljsignal

GDF Suez SA är ett franskt multinationellt elbolag företag, med huvudkontor i Paris och är verksamt inom områdena elproduktion och distribution, naturgas och förnybar energi.

Bolaget bildades den 22 juli 2008 genom en sammanslagning av Gaz de France och Suez. Företaget grundades 1858 för att bygga Suezkanalen. Företaget har också en 35 % av aktierna i Suez Environnement, vatten rening och avfallshantering företag knoppades av från Suez vid tidpunkten för fusionen. GDF Suez köpte 70 % av Storbritanniens International Power i augusti 2010, vilket skapar världens största oberoende energibolag

Den långa trenden i form av 200 dagars glidande medelvärde är fallande och det kortare 40 dagars glidande är starkt fallande.

Franska GDF Suez tillhör en av förlorarna på börsen de senaste åren och har nu återigen accelererat på nedsidan. Efter en lägsta notering under juni månad på 15.61 euro, toppade aktien ur två månader senare på 20.29 euro. Aktien har sedan toppen haft mindre pauser i nedgången och har nu senast brutit ned från ett två månaders konsolideringsintervall mellan 17.20 – 18.15 euro och utlöst en säljsignal. Aktien noterade en lägsta notering från säljsignalen på 16 euro under stor omsättning och en reversal candlestick har bildats vilket ger indikationer om en temporär botten. Vi ser en möjlighet att aktien kan komma att stiga ytterligare och testa utbrottsnivån från undersidan runt 17.30 euro vilket borde hålla och starta en ny nedgångsfas. Då ett prisobjektiv i säljsignalen ligger på 14.50 euro uppstår ett fördelaktigt säljläge runt euro 17.20- 17.30

Vi rekommenderar att man sätter aktien på bevakningslistan och inleder en blankning om aktien tar sig upp mot 17.30 euro, en stop loss sätts förslagsvis vid 18 euro. Målet på blankningen blir nivåer runt 14.50 euro.

GDF Suez (Dagsdiagram)
GDF Suez (Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto