Home > Analys: FTSE World Index har fått säljsignaler

Analys: FTSE World Index har fått säljsignaler

Världsindexet FTSE World Index ligger i nedåtgående trender och har nyligen givit en säljsignal. Nedåtpotentialen ser ut att var 12-18% på indexet. Det stärker den ogynnsamma bild för OMXS30:s utveckling  som vi i tidigare analyser kommit fram till.

För att vidga perspektiven något och för att analysera hur den globala börssituationen ser ut har vi idag valt att analysera ett världsindex.

Tanken är att spåra de globala trenderna. De påverkar nämligen i högsta grad påverkar en så pass internationell influerad börs som den svenska. Detta bland annat på grund av att vi har många stora multinationella bolag noterade hos oss och att vi har många stora utländska pladcerare som är synnerligen aktiva på vår börs.

Vi har valt FTSE World Index som är brett index som konstruerats utifrån 2 800 aktier från hela världen. FTSE själva hävdar att indexet representerar 90-95% av ”the investable market capitalisation”.

För att ytterliggare vidga perspektivet har vi använt oss av ett veckodiagram. Där kan vi se att FTSE World Index fått en lägre topp vid 390 under 2012 jämfört med toppen vid 410 i början av 2011. Det är ett svaghetstecken att indexet inte nådde upp till förra årets topp.

Den långa trenden, som vi definerar efter lutningen på 40 veckors medeltalskurvan (jfr 200 dagars), är nedåt riktad. Den korta trenden, som vi definierar efter lutningen på 4 veckors medeltalskurvan (jrf 20 dagars), är också nedåtriktad.

Dessutom har FTSE World Index nu brutit under en relativt viktig stödnivå vid ca 368 och därmed givit en tydlig säljsignal.

Stochastic- och MacD-indikatorerna har också fått säljsignaler i veckodiagrammet. Just signalerna i veckodiagram för dessa indikatorer brukar ofta visa sig vara mycket träffsäkra.

FTSE World Index har nu starkare stödnivåer först nere vid 300-320 nivåerna. Dit ner är det hela 12-18%, räknat på indexvärdet i skrivande stund på 363,98.

För att FTSE World Index nu ska få några kraftigare köpsignaler måste indexet stänga över motståndet vid 390. På vägen dit har indexet också motståndsnivåer vid ca 368 och ca 380-385.

Slutsatsen är att FTSE World Index ligger i nedåtgående trender och har dessutom nyligen givit en säljsignal. Nedåtpotentialen verkar kunna vara i storleksordningen 12-18%. Detta ligger i linje med vår analys av OMXS30 den 4 maj.

Vi kvarstår därför vid vår rekommendation att blanka aktier vid eventuella uppåtrekyler på aktiemarknaderna.

Den aktive placeraren kan också med fördel ta hem sin vinst då och då på sina korta placeringar. Sedan kan man blanka igen på uppåtrekylerna. För börserna ser ut att vara fortsatt volatila den närmaste tiden. Det vill säga kasten fram och tillbaka kan komma att bli betydande.

Analys FTSE World Index
Analys FTSE World Index

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.