Home > Analys: G5 Entertainment positivt trendbrott på gång… ?

Analys: G5 Entertainment positivt trendbrott på gång… ?

G5 Entertainment har sedan årsskiftet visat en avmattning i säljtrycket vilket i kombination med en vändnings-candlestick indikerar ett potentiellt trendbrott framöver.

G5 Entertainment aktien har efter ett kursfall på drygt 80 % indikerat att det värsta kan vara över då aktien sedan årsskiftet visat en avmattning i säljtrycket.

I mitten av februari bröts den sidåtgående utvecklingen på nedsidan… men aktien visade en stark köprespons under ökad omsättning, vilket indikerar ett underliggande starkt köptryck. Tekniskt sett uppvisades en vändnings-candlestick på veckobasis vilket öppnar upp för en återhämtning mot 230kr.

För att nå dit krävs att aktien forcerar 127.50kr på ovansidan för att bekräfta att en botten gjorts. I detta scenario finns motstånd vid 139, 147 samt 166kr. Vid en passering av det sistnämnda förväntas en kraftfull accelerering på ovansidan i avsaknaden av signifikanta motstånd.

Den långsiktiga aktören kan förslagsvis invänta en passering av 127.50kr på ovansidan för inleda en köp position, för att därefter flytta upp stop loss allt eftersom aktien rör sig vidare uppåt.

G5 Entertainment
Stöd 111 Ticker G5EN
Motstånd 127.50, 139, 147, 166kr Marknad OMXS Mid Cap
Nödutgång 117 P/E 8.1
Senaste 116.50 Direkt avk. 2.1%

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol G5EN.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto