Home > Analys: Getinge kraftansamling inför vidare uppgång.

Analys: Getinge kraftansamling inför vidare uppgång.

Getinge aktiens svaga utveckling är sannolikt över då aktien utlöst en köpsignal från en fallande kilformation och inlett en kraftansamlingsfas ovanför utbrottsnivån . Bryts 190 kr utlöses en ny köpsignal som bör ta aktien upp för ett avgörande test av den psykologiskt viktiga 200 kr nivån.

Getinge aktien har varit en riktig förlorare efter en rad med vinstvarningar de senaste åren. Initialt ledde vinstvarningarna till en kraftig utförsäljning under kort tid varvid aktien snabbt återhämtade kursfallet. Detta mönster bröts i mars då bolaget kom med ännu en vinstvarning, detta blev för mycket för investerar kollektivet som svarade med ett kursfall på drygt 20 % under dagen.

I samband med vinstvarningen skapades ett större gap runt den psykologiskt viktiga 200 kr nivån som numera utgör ett kraftfullt motstånd på ovansidan.

Aktien bottnade ur vid 160 kr nivån och bröt därefter en fallande kilformation där aktien handlats sedan mars månad. Detta ger positiva signaler framöver, speciellt med tanke på att omsättningen ökade vid utbrottet och aktien kurspendlingar smalnat av rejält. Detta tolkas som en kraftansamlingsfas inför vidare uppgång mot det avgörande motståndet vid 200 kr.

Huvudscenariot är en mindre motreaktion vid ett första test av 200 kr nivån för att därefter bryta upp och täcka igen gapet med en uppgång mot 220 kr.

Nuvarande kursnivå utgör en attraktiv ingångsnivå för en uppgång till i första hand 200 kr. En stoploss placeras förslagsvis under botten av det nuvarande intervallet, förslagsvis under 180 kr. Målkurs sätts konservativt till 200 kr.

Aktien handlas under det långsiktigt svagt fallande 200 dagars glidande medelvärde. Det kortare 40 dagars glidande medelvärde är stigande. Närmaste stöd finns runt 183 kr Motstånd finns vid 190 följt av 200 kr.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol GETI B

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)

 

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto