Home > Analys: Goda förutsättningar för vidare uppgång i Transmode.

Analys: Goda förutsättningar för vidare uppgång i Transmode.

On balance volume indikatorn har redan brutit upp på ny högsta notering, vilket ger goda förutsättningar att den senaste tidens sidåtgående rörelse forceras på ovansidan. Vi rekommenderar ett köp på dagens nivåer.

Få våra aktieanalyser kostnadsfritt till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Transmode aktien har efter en topp på 121.70 kr handlas i en fallande trend under ett års tid. Det medel långa glidande medelvärdet, MA 40 har varit en viktig referenspunkt då aktien under nedgångsfasen vänt runt detta medelvärde ett flertal gånger.

I november 2014 lyckades aktien passera tidigare swing topp vilket medförde att MA 40 övergick i en positiv lutning och aktien har därefter även lyckats passera det långsiktiga jämvikstvärdet MA 200, som nu vänt från fallande till en horisontell lutning. Förutsättningarna för en långsiktig vändning har därmed infriats som nu på senare tid förstärkts av OBV indikatorn som brutit uppåt medan aktien visat en sidåtgående utveckling de senaste veckorna.

Vi räknar med att aktien inom kort bryter uppåt i samklang med OBV indikatorn och rekommenderar ett köp på dagens nivåer inför ett framtida utbrott. Skulle mot förmodan aktien visa svaghet är det först vid en bestående notering under stödet vid 82 kr som man kan ifrågasätta trendhälsan.

Målkurs sätts konservativt till 115 kr. Nödutgången placeras förslagsvis under 82 kr.

Aktien handlas ovanför det långsiktigt sidåtgående 200 dagars glidande medelvärde. Det kortare 40 dagars glidande medelvärde är starkt stigande. Närmaste stöd finns runt 82 kr. Motstånd vid 110, 115 samt 12.70 kr.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol TRMO.

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto