Home > Analys: Goldman Sachs i konsolidering

Analys: Goldman Sachs i konsolidering

Goldman Sachs (GS) är ett av de ledande värdepappersföretagen i världen. Företaget erbjuder olika finansiella tjänster till en diversifierad kundkrets. Det New York-baserade företaget har kontor i viktiga finansiella centra runt om i världen. Verksamheten är segmenterad i fyra huvudlinjer – investment banking, institutionella klient tjänster, investeringar och lån, och kapitalförvaltning. Per den 30 juni 2012, sysselsätter Goldman totalt 32 300 anställda.

Goldmans Sachs är en klassisk institution och risken för större kursfall får anses som begränsad. Den finansiella sektorn är fortfarande i en större övergångsperiod efter härdsmältan 2008-2009 och verkar än så länge inte ha en stadigt fot att stå på. En fortsatt avmattning i ekonomin kommer troligtvis framöver ligga som en våt filt över investmentbanker.

Aktien handlas över det långsiktiga 40 veckors glidande medelvärde som för närvarande är sidledes. Det kortare 8 veckors glidande medelvärde har planat ut från ett uppsving under sen sommaren. Motstånd finns runt 127 samt 129 $. Stöd vid 115 samt 112 $.

Aktien gjorde en lågpunkt i oktober 2011 på 84.27 $ och tagit sig som högst 128.72 $ i mars 2012. En större sättning under våren 2012 tog aktien ned till oktober botten och aktien har nu stabiliserat sig i ett mindre handelsområde mellan 112- 125 $. Möjligheten att tjäna pengar har främst funnits för den kortsiktige aktören med en tidshorisont på max ett par månader. För den långsiktige investeraren har det varit en berg och dalbana och det finns inga tecken på att aktien inom snar framtid kommer att ändra detta mönster.

Vi väntar på ett utbrott från de senaste veckornas konsolidering för att bestämma fortsatt färdriktning. Ett idealiskt scenario vore fortsatt handel inom handelsintervallet för att på så sätt samla tillräckligt med energi för ett kraftfullt utbrott.

Vi anser att en månads handel inom detta intervall bör ha byggt upp tillräckligt med energi för att man skall kunna agera på ett utbrottsförsök. Avvakta i dagsläget men sätt upp aktien på bevakningslistan.

Goldman Sachs (Veckodiagram)
Goldman Sachs (Veckodiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto