Home > Analys: Goldman Sachs utlöser köpsignal

Analys: Goldman Sachs utlöser köpsignal

Goldman Sachs (GS) är ett av de ledande värdepappersföretagen i världen. Företaget erbjuder olika finansiella tjänster till en diversifierad kundkrets. Den New York-baserade företaget har kontor i viktiga finansiella centra runt om i världen. Verksamheten är segmenterad i fyra huvudlinjer – investment banking, institutionella klient tjänster, investeringar och lån, och kapitalförvaltning. Per den 30 juni 2012, sysselsätter Goldman totalt 32 300 anställda.

Aktien handlas över det stigande långsiktiga 200 dagars glidande medelvärde. Det kortare 40 dagars glidande medelvärde är fallande. Motstånd finns vid 156.50 följt av 175 $. Stöd finns vid 148 samt 143 $.

Goldman Sachs har gått starkt på börsen sedan botten runt 90 $ förra sommaren och handlas i en tydlig upptrend. Sedan mitten av februari månad har aktien handlats i en rekyl mot den stigande trenden. Ett test av trendlinje stödet i slutet av april samt i början på maj månad var lyckosamt och bekräftar den stigande trenden.

Förra veckan bröts ett mindre motstånd i form av trendlinjen dragen över topparna och utlöste en köpsignal inom den stigande trenden. Denna köpsignal återtestades framgångsrikt ett par dagar senare men det var först under gårdagens kraftiga kursstegring med åtföljande volymökning som köpsignalen bekräftades.

Det ser således positivt ut för vidare uppgång mot den tidigare toppen runt 156.50 och kanske även en passering av denna. Så läge som aktien handlas ovanför trendlinjen runt 140 $ räknar vi med fortsatta uppgångar.

Aktien handlas på NYSE, New York Stock Exchange, under symbol GS

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto