Home > Analys: Gruvbolaget Semafo har mer att ge efter kraftfullt utbrott

Analys: Gruvbolaget Semafo har mer att ge efter kraftfullt utbrott

Efter förra veckans rapport handlas gruvbolaget Semafo på den högsta noteringen sedan januari 2013 och vi ser en fortsatt god potential på uppsidan i bakgrund av en positiv kursdynamik och nödvändiga tillstånds som erhållits. 

I onsdags rapporterade Semafo ett nettoresultat om blygsamma 1,7 miljoner dollar, sedan guldhalten i den brutna malmen varit lägre än väntat. Bolaget beslutade också att inte betala någon halvårsmässig utdelning och genomförde ytterligare kostnadsbesparande åtgärder.

Viktigare var dock att Semafo meddelade att nödvändiga tillstånd för att inleda produktion vid det nyupptäckta, höghaltiga Siou-området i Burkina Faso erhållits tidigare än bolaget vågat hoppas. Därmed kan brytning inledas ett halvår tidigare än beräknat.

Som grädde på moset förklarade Semafo att kostnadsprognosen för Siou halverats.

I vår förra analys av Semafo – som publicerades 16 augusti – skrev vi att Semafo höll på att bilda en bottenformation efter en ihållig nedtrend. Aktien fortsatte klättra och uppgången kan summeras till ca 50 procent.

Rekyler har de senaste månaderna varit bra tillfällen att komma in i den stigande trenden. Förra veckan bröt aktien genom motståndet 18,50 kr efter en kraftsamlingsfas.

Kraftsamlingen med en dragning neråt skedde ytterst motvilligt medan utbrottet var av en kraftfull karaktär, vilket vi definierar som en positiv kursdynamik. Volymen var dessutom tilltagande och ger en bra indikation för en fortsatt stark utveckling.

Sammanfattningsvis anser vi att den stigande trenden i Semafo är väl värd att följa där aktien har mer att ge på uppsidan.

Semafo
Semafo
Semafo vs guld
Semafo vs guld
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto