Home > Analys: Guld och Silver närmar sig köpläge

Analys: Guld och Silver närmar sig köpläge

Guld och Silver utlöste köpsignaler i augusti månad. Efter en kraftig uppgång under sex veckors tid har en rekyl fas inletts. Nuvarande rekyl utgör ett fantastiskt köpläge för en långsiktig placering.

Guldet har varit i en stigande trend sedan 2002 och hade en toppnotering på 1913 dollar den 23 aug 2011 och har sedan dess tagit sig ned till som lägst 1527 dollar, en nedgång med 20 %.  Orsaken till rekorduppgången sägs vara ökad oro för eventuell nedgång i den globala ekonomin. Två faktorer som driver rädsla för en global ekonomisk nedgång är den vacklande amerikanska ekonomin och skuldkrisen i Europa. Investerare har traditionellt lagt sina pengar i guld under tider av ekonomisk osäkerhet. Spekulation om nya eller utökade stimulanspaket är också något som leder till stigande guldpriser.  Det finns en uppsjö av anledningar till varför guld borde gå åt det ena eller andra hållet. Det blir stundtals en mängd faktorer att hålla reda på, att kvantifiera hur stor påverkan en faktor har framför annan i kurssättningen är en omöjlighet.

Enligt den tekniska analysen utlöste guld en köpsignal den 20 aug 2012 från en längre tids konsolidering. Detta medförde en kraftig uppgång under följande sex veckor till ett motståndsområde runt 1800 $. Då guld efter ett flertal försök misslyckats att forcera detta motstånd har en rekyl fas inletts. Vi ser rekylen i guld som en chans att positionera sig inför en vidare långsiktig uppgång. Stöd på nedsidan finns runt 1715, 1680, 1660 samt ett återtest av köpsignalen nära 1600.

Vi rekommenderar att man börjar köpa runt1715 och köper mer vid eventuell ytterligare nedgång.  På ovansidan utgör 1800 nivån ett större motståndsområde, när detta forceras räknar vi ett test av toppnoteringen inom kort.

Guld (Dagsdiagram)
Guld (Dagsdiagram)

Silver började sin uppgång under 2004 men är betydligt mer volatil jämfört med guld. Kraftiga uppgångar har åtföljts av rekyler på 50 % eller mer. Den högre volatiliteten i silver är troligtvis beroende på att silver är mer konjunkturkänslig. Att placera i silver innebär också en placering i en betydligt mindre marknad med sämre likviditet vilket medför större prisförändringar när större aktörer omplacerar. Silver likt guld utlöste en köpsignal 20 aug 2012 och på kort tid steg 25 % i jämförelse med guld 10.5 %. Det ser ljust ut för silver, men då det är betydligt högre risk i en silverplacering bör man ha lägre andel i portföljen.

Vi rekommenderar ett mindre köp av silver vid stödet vid 31 och ytterligare exponering om silver mot förmodan skulle ta sig ned hela vägen till det starkare stödet vid 28.

Silver (Dagsdiagram)
Silver (Dagsdiagram)

Det finns ett par olika alternativ för en ädelmetalls placering. En fysisk placering d.v.s. ett köp av guld och silver för placering i förvaringsutrymme. Det är den mest säkra varianten då man inte har motpartsrisk och alltid tillgång till metallen. En placering i certifikat, börshandlad fond (GLD, SGOL, SLV, SIVR, eller liknande är mer bekvämt då man kan köpa och sälja online men har motpartsrisk. Ett alternativ till ovanstående är Australiska Perth Mint som tillåter fysiskt köp av metall, en segregerad placering i deras valv och med en garanti av den Australiska staten.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto