Home > Analys: Temporär svaghet i guldet innebär köpläge

Analys: Temporär svaghet i guldet innebär köpläge

Guldet har varit i en stigande trend sedan 2002 och hade en toppnotering på 1913 dollar den 23 aug 2011 och har sedan dess tagit sig ned till som lägst 1527 dollar, en nedgång med 20 %.  Orsaken till rekorduppgången sägs vara ökad oro för eventuell nedgång i den globala ekonomin. Två faktorer som driver rädsla för en global ekonomisk nedgång är den vacklande amerikanska ekonomin och skuldkrisen i Europa. Investerare har traditionellt lagt sina pengar i guld under tider av ekonomisk osäkerhet. Spekulation om nya eller utökade stimulanspaket är också något som leder till stigande guldpriser.  Det finns en uppsjö av anledningar till varför guld borde gå åt det ena eller andra hållet. Det blir stundtals en mängd faktorer att hålla reda på, att kvantifiera hur stor påverkan en faktor har framför annan i kurssättningen är en omöjlighet.

Vi har tidigare varit positivt inställda till guldet och efter en mindre köpsignal den 23 november förväntades ett test av ett större motståndsområde runt 1800 $. Guldet har dessvärre uppvisat svaghet efter köpsignalen och riskerar nu att bryta ett mindre stöd runt 1707 $ och utlösa en mindre säljsignal. Om stödet bryts räknar vi med en nedgång till 1660 $ vilket sannolikt innebär botten inför en ny uppgångsperiod.

I ett större perspektiv är den långsiktiga trenden fortsatt stigande varvid temporära rekyler mot huvudtrenden får betraktas som köplägen. Att köpa på svaghet som antas vara tillfällig i en starkt stigande trend är en strategi som över tiden visat sig vara vinstgivande. Då det är svårt att pricka den absoluta botten i en rekyl bör man ha en ingångsnivå där man köper en större del av önskat innehav och utnyttjar ytterligare svaghet att köpa på riktigt attraktiva kursnivåer.

Navigeringsnivåer framöver är stöd vid 1707, 1664 samt trendkanal stöd vid 1654. Motstånd vid 1757 samt 1800.

Missade man chansen att köpa förra gången guldet noterades under 1700 $ får man sannolikt en ny chans inom kort. Vi är fortsatt långsiktigt positiva och rekommenderar ett fortsatt köp på svaghet som förväntas vara tillfällig.

Gold (Dagsdiagram)
Gold (Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto