Home > Analys: Guldpanik…. men stödnivå närmar sig

Analys: Guldpanik…. men stödnivå närmar sig

Guldet har varit i en stigande trend sedan 2002och hade en toppnoteringpå 1913 dollar den 23 aug 2011 och har sedan dess tagit sig ned till som lägst 1527 dollar, en nedgång med 20 %. Guldet bröt den stigande trenden inom konsolideringsintervallet i december månad och förväntningarna efter trendbrottet var en svagare utveckling i guldet. Ett återtest av trendbrottet under januari månad bekräftade det negativa sentimentet och guldet handlas sedan dess i en tydlig nedtrend.

I ett större perspektiv har guldet handlats i ett större intervall mellan 1800- och strax ovanför 1500 $ nivån. De senaste dagarnas utförsäljning har medfört att guldet i rask takt nu närmar sig en viktig stödzon runt 1520 $. Det är sannolikt att guldet även denna gång får ett visst stöd runt 1520 $ och möjligen starten på en större uppsving. Vi räknar med att område runt 1520 $ testas inom kort och leder till en motreaktion. Magnituden av denna motreaktion ger ledtrådar om framtida rörelser. Skulle motreaktionen endast bestå av ett par procent och därefter etableras ett smalt handelsintervall ovanför stödzonen ger det negativa utsikter framöver då sannolikheten ökar för ett genombrott. Skulle testet av stödet medföra en kraftig och snabb motreaktion ger det indikationer om att marknaden inte accepterar dessa priser och söker sig uppåt. Skulle mot förmodan intervallet forceras i första försöket ger det tydliga negativa indikationer framöver och det är sannolikt att guld är på väg att göra mellan 50 – 61.8 % motrekyl av uppgången från 730 $ nivån.

Sammanfattningsvis är huvudscenariot att stödet runt 1520 $ håller och leder till en större motreaktion. Bryts stödet ger det indikationer om en nedgång mot i första hand 1480, följt av 1336 och kanske även så lågt som 1192 $.

(Veckodiagram)
(Veckodiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto