Home > Analys: Handelsbanken närmar sig ett köpläge!

Analys: Handelsbanken närmar sig ett köpläge!

Handelsbanken har likt hela den svenska banksektorn fallit tydligt söderut sedan mitten av december. Förnyad köpstyrka trillade in vid 122 kronor, tillsammans med stöd från MA 100, vilket nu öppnar upp för en vidare uppgång så länge som ett kommande motstånd slås ut.

Få Minianalys Svenska Aktier automatiskt till din e-post varje dag innan börsen öppnar! 

Handelsbanken upplevde tidigare under hösten 2016 en kraftig uppgång till 135 kronor, varpå en tydlig rekyl därefter gav en resa ned till 122 kronor fram till den 5 januari i år.

Förnyad köpstyrka kom in i bilden, tillsammans med att vi vände strax ovanför en tydligt översåld situation.

Vårt 100 dagars glidande medeltal gav ytterligare en pusselbit till den underliggande styrkan som krävdes för att vi skulle vända norrut.

Att vi nu vid flera tillfällen utmanat MA 100 senaste dagarna, dock med klart lägre volym indikerar att vi kan vara på väg att bryta igenom ovanstående motståndsnivån vid 126.50 kronor.

Historiskt sett har 126.50 kronor uppvisat hög handelsaktivitet, vilket innebär att vi väntar oss ett tydligare motstånd kring denna prisnivå.

Dock ser vi en underliggande positiv tongång vilket ökar sannolikheten för att vi skall bryta igenom denna prisnivå, för att etablera oss över och få en köpsignal vid 127.00 kronor.

När köpsignal utlöses, vänder vi blickarna norrut mot 135 kronor som målkurs, med utrymme för vidare uppgång emot 140 kronor som däremot bör ridas ut med försiktighet.

Det råder dock stor osäkerhet kring just införandet av en svensk bankskatt inom banksektorn, och vänder man frågan till analytiker, så räknar man med att bankerna vid ett sådant scenario kommer att flytta resurser samt minska verksamheten i Sverige.

Trots detta riskmoment är flera analyshus positiva till banksektorn, som i början av januari höjt flera riktkurser för de svenska storbankerna, däribland Handelsbanken.

Delårsrapporten för Handelsbanken presenteras redan den 8 februari.

Handelsbanken
Entré köp 127.00 kr Ticker SHB A
Målkurs 135.00 kr Marknad OMXS Large Cap
Nödutgång 124.50 kr P/E 13.9
Senaste 125.10 kr Direkt avk. 4.8%

 

Vi inväntar ett utbrott av 126.50 kronor, vilket innebär att en etablering över detta öppnar upp för ett köpläge redan vid 127 kronor. Målkursen landar på 135 kronor, varpå hög säljstyrka inväntar. Nödutgången placeras förslagsvis redan vid 124.50 kronor.

Aktien handlas över både 200 och 100 dagars glidande medelvärde, och kliver allt närmre ett utmanande av 50 dagars glidande medelvärde.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol SHB A.

Analys: Handelsbanken närmar sig ett köpläge!

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto