Home > Analys: Handelsbanken nära en stark säljsignal

Analys: Handelsbanken nära en stark säljsignal

DI:s Henrik Mitelman skriver idag att det är dags att vikta ned bankaktier. Bankerna möter en osäker framtid med allt fler regler som minskar bankernas intjäningspotential.

Detta är ganska intressant. För min erfarenhet är att denna mycket duktiga analytiker annars alltid bara brukar skriva positivt om börsen. Om nu när till och med Henrik Mitelman är försiktig, eller till och med negativt inställd, till en sektor kan det därför vara extra viktigt att observera det.

Generellt sett har bankaktierna den senaste tiden börjat visa upp allvarliga svaghetstecken i den tekniska analysen. Den bankaktie som hittills håller emot bäst är Swedbank.

Det är också intressant tycker jag att samtidigt som Handelsbanken, den traditionellt stabilaste och lönsammaste banken, börjat visa upp så mycket svaghet i diagrammen, så har Swedbank istället visat upp en anmärkningsvärd motståndskraft relativt de andra bankerna. Swedbank har av en del analytiker också kallats den ”Nya Handelsbanken” på grund av sina avkastnings- och nyckeltal som nu börjar bli bättre än de för Handelsbanken. Ett tronskifte kan kanske vara på gång i bankvärlden?

I längden kommer dock troligtvis inte heller Swedbank kunna vara immun mot denna trend med säljsignaler för bankaktier. Så även där ska man nog vara försiktig med allt för stora exponeringar. Men för tillfället verkar det som om en hel del placerare viktar om från Handelsbanken till Swedbank.

Analys Handelsbanken: ”Ett antal säljsignaler senaste veckorna”

Handelsbanken A har i år dock haft en stark kursutveckling. Räknat på kursen i skrivande stund 232,2 kr har aktien gått upp med 28,3 procent. De senaste veckorna har emellertid aktien fått ett antal säljsignaler då den gått under stödnivåerna kring 243 kr och 238 kr.

Handelsvolymerna för Handelsbanken A har också varit relativt stora på nedgångsdagarna jämfört med uppgångsdagarna. Långsiktigt är det ett klart illavarslande tecken.

Den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, är dock fortfarande uppåtriktad. Den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalkurvan, har däremot varit nedåtriktad sedan i mitten av oktober.

Stochastic-indikatorn är inne på ett neutralt territorium. Den visar alltså att aktien varken är översåld eller överköpt.

Det är därmed möjligt att aktien nu skulle kunna göra en uppåtriktad rörelse. Då kanske aktien kan testa av motståndsområdena kring ca 238 kr eller till och med de vid ca 243 kr. Gör aktien det och då också blir överköpt är risken dock överhängande för att den sedan ska vända ner till 225 kr stödet igen.

Skulle Handelsbanken etablera sig under detta 225 kr stöd, särskilt om den gör det under en relativt hög handelsvolym, får aktien en betydligt starkare säljsignal än den tidigare fått. Aktien bryter då också ur en huvudskuldra-formation som indikerar en kurspotential ned till ca 200 kr.

Vid ca 198 kr och ca 200 kr har Handelsbanken dessutom tydliga stödnivåer så detta får bli vårt målområde om 225 kr nivån bryts.

Slutsats: ”Sälj på uppåtrekyler”

Rekommendationen blir därför att sälja eller blanka Handelsbanken på eventuella uppårekyler. Sikta på nedgångar till ca 225 kr i första hand och ca 200 kr i andra hand.

Stop loss för blankningarna om aktien stänger över 243 kr. Flytta ner stop lossen allt eftersom positionen visar större och större vinst.

Analys Handelsbanken
Handelsbanken (Dagsdiagram)

 

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto