Home > Analys: Hewlett Packard köpsignal utlöst

Analys: Hewlett Packard köpsignal utlöst

Hewlett-Packard, eller HP, är ett amerikanskt företag som huvudsakligen tillverkar persondatorer, skrivare, servrar, digitalkameror, handdatorer, miniräknare och tjänster. I början av september 2001 meddelade företagets ledning att de genom ett aktieutbyte köpte företaget Compaq för ungefär 20 miljarder dollar. Därmed var ett av datorindustrins största uppköp ett faktum

Den långa trenden i form av 200 dagars glidande medelvärde är fallande. Den korta trenden i form av 40 dagars glidande medelvärde har planat ut.

Hewlett Packard visade en högsta notering på 54.75 $ i april 2010 och en lägsta notering på 11.35 $ i november 2012. Aktien har varit fallande under större delen av denna tid men har nu visat begynnande tecken på en återhämtning och eventuellt även en större trendvändning. I slutet av november månad öppnande aktien mycket svagt och ett stort gap bildades under extrem omsättningsökning. Detta gap täcktes ett par dagar senare och bekräftade därmed att det var ett så kallat exhaustion gap vilket ofta signalerar slutet av en trend.

Aktien har efter denna ur skakning återhämtat sig kraftigt och har under de senaste 6 veckorna bildat en mindre vändningsformation i form av en huvudskuldra. Under fredagen steg aktien kraftigt under stor volymökning vilket bekräftar det underliggande positiva sentimentet. Under gårdagen bröts motståndet vid 14.80 $ i vändningsformationen och aktien utlöste därmed en köpsignal.

Vi rekommenderar en positiv placering i aktien och ett köp på dagens nivåer. En stop loss läggas förslagsvis under 13.60 $. Eventuellt kan aktien komma att behöva täcka ett mindre gap ned till 14.30 $ innan det tar fart på ovansidan.

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto