Home > Analys: H&M väljer väg

Analys: H&M väljer väg

H&M B har efter en stark inledning på året nu stannat av i sin uppgång och visat en hel del svaghetssignaler. Dessa förstärks om H&M B etablerar sig under det starka stödet vid ca 225 kr.

Aktien har hittills i år, räknat på kursen i skrivande stund på 236,8 kr, gått upp med 7,0% vilket är ungefär samma utveckling som för OMXS30. Däremot så har en hel del utdelningar frånräknats OMXS30 så egentligen så är HM:s utveckling svagare än indexets.

Bolaget har sin bolagsstämma idag och handlas i morgon exklusiva utdelningen på 9,5 kr. Kanske det kan komma några kursdrivande nyheter från stämman som kan stimulera aktiekursen?

Under vintern låg aktien i en uppåtgående trend efter att ha fått ett antal köpsignaler. Se också vår analys av HM den 21 mars. HM toppade dock av redan på 253,5 den 16 mars utan att riktigt ha nått upp till den gamla toppen på 260,9 kr från 21 september 2010.

H&M B har sedan dess också givit ifrån sig en hel del svaghetssignaler. Till exempel har H&M B gått under stödnivåer vid 242-245 kr och vid 235-237 kr.

H&M B ser nu ut att ligga och välja väg. Ska HM etablera sig under stödet vid ca 225 kr och få ganska allvarliga säljsignaler?

Eller ska H&M B orka gå över motstånden vid ca 237 kr och 242 kr och istället få köpsignaler? Uppsidan är i och för sig inte så stor efter dessa eventuella köpsignaler. HM B har nämligen motståndsnivåer redan vid ca 252 kr och ca 261 kr.

Den långa trenden, definierat som lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, är uppåtriktad. Den kortsiktiga trenden är emellertid nedåtriktade.

Aktiemarknaden generellt sett ser inte så hoppfull ut för några större uppgångar. Tvärtom så varnar snarare diagrammen för OMXS30 för nedgångar under fortsatt volatila rörelser. Skulle så bli fallet kommer troligen även HM fortsätta sin negativa trend.

Vi rekommenderar därför försiktighet med större innehav i HM särskilt innan motståndsnivåerna vid 237 och 242 kr passerats.

Snarare ser vi uppgångar till motståndsnivåerna vid ca 237 kr och ca 242 kr som bra säljtillfällen.

Blankar man vid dessa motståndsnivåer så rekommenderar vi en stop loss om HM stänger över 242 kr. Sikta på nedgångar till 206-210 kr i första hand. Flytta ner stop lossen allt eftersom positionen visar mer och mer vinst.

Att ta position
Handla H&M för uppgång med tex. Citi First LONGHMBAG CIT*
Handla H&M för nedgång med tex. Citi First SHORTHMB AR CIT*
H&M (Dagsdiagram)
H&M (Dagsdiagram)

*CitiFirst samarbetar med Tradingportalen vid marknadsföring av CitiFirsts produkter.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto