Home > Analys: H&M har fått säljsignaler

Analys: H&M har fått säljsignaler

Hennes & Mauritz-aktien har under sommaren haft en kraftig uppgång. Som lägst stod kursen i 207 kr den 4 juni och som högst i 257,3 kr den 2 augusti. Detta innebär en uppgång på 25% på ungefär en månad.

Vi har i tidigare analyser av H&M den 7 juni och den 27 juni, skrivit om köpsignaler som visade på att H&M minst hade potential att gå upp till den tidigare årshögsta nivån på 253 kr och kanske också upp mot sin alla tiders högsta nivå, sitt all time high, från september 2010 på 261 kr.

I analysen av H&M den 6 augusti varnade vi dock för att den uppåtgående trenden försvagats. Därför rekommenderade vi att man skulle sälja aktien på uppgångar eller i alla fall sätta tajta stop losser på sina innehav.

H&M har sedan dess fått säljsignaler när aktien brutit två uppåtgående trendlinjer samt de horisontella stöden vid 252-253 kr, 250 kr och 245 kr.

Handelsvolymerna på aktien har också varit stora på nedåtdagarna relativt den på uppåtdagarna. Detta är ett allvarligt varningstecken på att kraften i marknaden nu är på säljsidan och att aktien troligtvis har mycket kvar att göra på nedsidan.

H&M har nu varit nere och testat stödnivån vid ca 238 kr. Skulle aktien etablera sig under den stödnivån får aktien en betydligt kraftfullare säljsignal än tidigare.

Potentialen på denna säljsignal är ner till ca 220 kr där aktien också har en horisontell stödnivå. Innan dess har aktien också stödnivåer kring ca 230 kr och 225 kr.

Skulle hela aktiemarknaden komma in i en större nedåtgående trend, se analysen av OMXS30 den 23 augusti, så är risken stor att även stödnivån vid ca 206-207 kr kommer att testas.

För att H&M i detta läget ska få en tydlig och långsiktigt intressant köpsignal måste aktien etablera sig över motståndet vid ca 257. Detta bör dessutom ske under en ökande handelsvolym.

Vi behöver nämligen se att mönstret med de relativt låga volymerna på uppåtdagarna bryts för att kunna lita på uppgången.

Den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, är uppåtriktad. Däremot har den korta trenden, lutningen på 20 dagars medelstalskurvan, nu vänt nedåt.

En intressant sak är att stochastic-indikatorn är på låga nivåer och visar på aktien är betydligt översåld. Detta är emellertid ingen köpsignal i sig själv då en aktie kan fortsätta att vara översåld en längre tid om den kommit in i en stark trend.

Man kan däremot då öka beredskapen på att aktien nu lättare kan göra en uppåtrekyl. En sådan uppgång kan då användas för att sälja eventuella kvarvarande aktieinnehav eller till att blanka aktien på gynnsammare villkor.

H&M har motståndsområden vid ca 245-246 kr, ca 250-251 kr och ca 257 kr. Kan aktien komma upp i ca 244-250 kr området kan en blankning göras med ett bra risk-reward förhållande. Sikta på nedgångar till ca 220 kr.

Stop loss om aktien stänger över 258 kr. Flytta sedan ner stop lossen allt eftersom postitionen visar större och större vinst.

Att ta position
Handla H&M för uppgång med tex. Citi First LONGHMBAG CIT*
Handla H&M för nedgång med tex. Citi First SHORTHMB AR CIT*
Analys H&M
H&M B (Dagsdiagram)

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.