Home > Analys: Hur överköpt är Amerikanska S&P E-mini terminen?

Analys: Hur överköpt är Amerikanska S&P E-mini terminen?

S&P E-mini terminen har sedan november månad handlats i en stigande trendkanal där kanalgolvet varit stöd vid rekyl och kanaltaket varit begränsningslinje för vidare uppgång. Den senaste uppgången från november började från 1330 nivån till som högst 1686, en uppgång på drygt 25 % utan märkbar rekyl. Om man jämför terminen med hur långt den brukar sträcka sig från dess medelvärde innan en större rekyl tar vid kan man se att noteringar överstigande 7 % anses vara överköpt men det är först vid noteringar över 9 % som risken markant ökat för en rekyl.

Under gårdagen handlades terminen tillbaka in i trendkanalen från ett överköpt läge på 10 % över dess medelvärde, vilket markant ökat chansen för en rekylfas framöver. Gårdagens nedgång visade en rejäl omsättningsökning vilket stödjer ett vinsthemtagnings scenario.

Om vi utgår från att en rekyl har startats så är det sannolikt att terminen i första hand söker sig ned mot kanalbotten. Terminen har då rekylerat ned drygt 100 punkter men detta är troligtvis för lite då större vändningar brukar ske först när terminen handlas mellan 3-5 % under dess medelvärde.

Huvudscenariot är starten av en rekyl, en notering under kanalbotten runt 1578 bekräftar detta scenario.

En rekylfas på den amerikanska börsen kommer givetvis få efterdyningar på den svenska börsen. Som vi illustrerat de senaste veckorna finns det redan bolag på den svenska börsen som visat svaghet framförallt Sandvik, Securitas och Telia.

(volym diagram)
(volym diagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto